Sesja dziennikarska z okazji 150-lecia cementowni w Opolu 9-10.11.2007

 

Termin: 9-10.11.2007
1/ Otwarcie wystawy poświęconej 150-leciu cementowni w Opolu
2/ Cementownia Górażdże – najnowocześniejsza w Europie, cementownia Odra – najstarsza wśród czynnych w Polsce
3/  Dinopark w Krasiejowie – stanowisko paleontologiczne – tu znaleziono szczątki najstarszego pradinozaura na świecie.

Zakwaterowanie w Hotelu SPA z basenem.

Pierwszeństwo wyjazdu mają aktywni dziennikarze.

Akredytacje na: www.polskiemedia.org/formularze/opole_cementownia


150 lat cementu w Opolu

Jednym z najważniejszych odkryć w historii budownictwa było wynalezienie w latach dwudziestych XIX wieku cementu portlandzkiego. Kilkadziesiąt lat później Opole było już wielkim ośrodkiem przemysłu cementowego w Europie.

W 1857 roku Jan Ciechanowski zbudował cementownię w Grodźcu koło Będzina – pierwszy tego typu zakład na ziemiach polskich, trzeci w Europie i piąty na świecie. W tym samym roku powstał „Grundmann” – pierwsza cementownia w Opolu.

Okolice Opola to kolebka europejskiego przemysłu cementowo-wapienniczego. Te tereny znakomicie nadawały się pod budowę cementowni z powodu obfitości margla, czyli kamienia wapiennego z dużą domieszką minerałów ilastych – świetnego surowca do produkcji cementu portlandzkiego. Miejscowe złoża margla były wykorzystywane do celów budowlanych już od średniowiecza, ale dopiero w drugiej połowie XIX w. stały się bogactwem naturalnym, stanowiącym podstawę rozwoju gospodarczego Opola.

Pierwsza opolska wytwórnia cementu portlandzkiego, znana jako „Portland Zementwerke”, została zbudowana w rejonie dzisiejszej ulicy Struga. Budowę fabryki sfinansowali głównie przemysłowcy z Hamburga. Friedrich Wilhelm Grundmann, przedsiębiorca z Katowic, wyłożył 14 tysięcy ze 100 tysięcy talarów, jakie stanowiły pierwotnie kapitał zakładowy „Portland Zementwerke” w Opolu. Po wykupieniu udziałów wspólników został właścicielem całego przedsiębiorstwa. Grundmann zapisał się w historii regionu jako jeden z najwybitniejszych pionierów industrializacji i urbanizacji na Górnym Śląsku. Jemu zawdzięcza się przekształcenie wsi Katowice w dynamicznie rozwijające się miasto przemysłowe. Już w pierwszym roku działalności najstarsza opolska cementownia wyprodukowała 900 ton cementu portlandzkiego. Zbudowana w tym samym czasie cementowania w Grodźcu koło Będzina wyprodukowała wówczas tylko 470 ton cementu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *