Akademia Inwestowania BOŚ BANKU – czyli jak zostać wytrawnym inwestorem?

BOŚ S.A. jako jeden z pierwszych banków wprowadził dla obecnych i potencjalnych Klientów VIP program lojalnościowo – edukacyjny pn. „Akademia Inwestowania”. Program powstał 2006 r. i do tej pory wzięło w nim udział prawie tysiąc Klientów z całej Polski. Celem Akademii Inwestowania jest wskazanie Klientom zamożnym możliwości efektywnego lokowania środków zarówno za pośrednictwem Banku jak też instytucji powiązanych z nim kapitałowo oraz partnerów biznesowych. Poza częścią seminaryjną uczestnicy spotkania mają okazję do udziału w uroczystej kolacji połączonej z degustacją win.

Akademie Inwestowania BOŚ Banku to spotkania dla Klientów VIP, organizowane w atrakcyjnych miejscach w wybranych miastach Polski, w których mają siedzibę placówki Banku. Spotkania składają się z 2 części – seminaryjnej oraz uroczystego poczęstunku.

Część seminaryjna spotkań obejmuje prelekcje pracowników Banku, odpowiedzialnych za pion bankowości detalicznej, w tym rozwój oferty Personal Banking, a także wystąpienia ekspertów z Domu Maklerskiego BOŚ oraz współpracujących z Bankiem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych SEB i DWS. Wykłady obejmują część teoretyczną, czyli przekazanie ogólnych informacji o rynkach i instrumentach finansowych, omówienie ryzyk poszczególnych instrumentów, a także podstawowych pojęć związanych z inwestowaniem. Część praktyczna to przedstawienie sytuacji rynkowej i przewidywanych stóp zwrotu z poszczególnych klas aktywów wraz z rekomendacjami inwestycyjnymi, a także prezentacja oferty inwestycyjnej Banku, DM BOŚ i TFI.

Drugą część spotkania stanowi uroczysta kolacja połączona z degustacją portugalskich win. Podczas degustacji Klienci mogą zdobyć dodatkowe informacje na temat win znad Atlantyku (ich produkcji, charakterystyki, głównych szczepów winorośli portugalskich).

Ta część spotkania stwarza także możliwość indywidualnych konsultacji z prelegentami, w wyniku których Klienci mogą uzyskać cenne uwagi i wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji. biznesowych

Pomysł na organizację spotkań jest wynikiem badań potrzeb Klientów VIP, którzy zgłosili chęć poszerzenia posiadanej wiedzy z zakresu możliwości efektywnego pomnażania kapitału.

Przez 15 miesięcy trwania programu odbyło się 15 Akademii Inwestowania w następujących miastach Polski: Warszawa, Kraków, Katowice, Rzeszów, Wrocław, Częstochowa, Opole, Lublin, Toruń, Włocławek, Ostrów Wielkopolski, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin i Białystok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *