Konkurs PRO HUMANUM i Stowarzyszenia Polskich Mediów rozstrzygnięty

Celem konkursu było wyłonienie tekstu prasowego, audycji radiowej oraz materiału telewizyjnego, które w najpełniejszej formie oddadzą ideę realizacji zasady równego traktowania bez względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Konkurs adresowany był do dziennikarzy prasy lokalnej, lokalnych rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych.

Jury w składzie:

1.Beata Machul-Telus, prezes Stowarzyszenia PRO HUMANUM   –  przewodnicząca
2.Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Mediów Polskich
3.dr Jolanta Gontarczyk, socjolog
4.dr Lech Nijakowski, socjolog
5.Stefan Zgliczyński, dyrektor Wydawnictwa Książka i Prasa.

postanowiło nagrodzić następujące prace:

I miejsce – Małgorzata Matusz i Bogusław Bieńkowski za artykuł „Bergitka Roma – Romowie z Gór” (Euroregio Glacensis – Kłodzko) – za rzetelną popularyzację wiedzy o Romach oraz wielowymiarowy opis problemów tej  społeczności.

II miejsce – Sylwia Nieckarz za reportaż „Prawo Roma” (Telewizja Polska S.A. w Opolu) – za kompetentny obraz specyfiki społeczności Romów i ukazanie bolesnego zderzenia kultury romskiej mniejszości i polskiej większości.

III miejsce Krzysztof Potaczała za artykuł „Ludzie płonęli jak pochodnie” (Gazeta Codzienna Nowiny – Rzeszów) – za obiektywne mierzenie się z białymi plamami polskiej historii oraz ukazanie przejawów dyskryminacji historycznej wymierzonej w Ukraińców.

oraz przyznać wyróżnienia:    
Agnieszka Malik za reportaż „Niebo chwilowo nieczynne” (Panorama Opolska)
Joanna Szymczyk za reportaż „Człowiek bez paszportu” (Polskie Radio Rzeszów S.A.)
Rafał Potocki za Piętno (Polskie Radio Rzeszów)

Lista prac zgłoszonych do konkursu „Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej”

Krzysztof Potaczała
1. Podnieśliśmy polskie krzyże (2-4 listopada 2007, Gazeta Codzienna Nowiny)
2. Może lepiej, że my na Ukrainie… (9-11 listopada 2007,  Gazeta Codzienna Nowiny)
3. Powiedzcie Polakom, jak tu żyjemy (19-21 stycznia 2007, Gazeta Codzienna  Nowiny)
4. Ostatnia Polka w Siankach (9-11 czerwca 2006,  Gazeta Codzienna Nowiny)
5. Ludzie płonęli jak pochodnie (7-9 lipca 2006, Gazeta Codzienna Nowiny)

Agnieszka Wołk-Łaniewska
6. Psubraty w Chrystusie (numer 43/2007, NIE)
7. Wojna Pis-u z caratem  (numer 43/2007, NIE)

Maria Tocka
8. Legalny przestępca (6 maja 2007, Kontakty)
9. Legalny przestępca, powrót do tematu (13 maja 2007, Kontakty)

Iwona Trusewicz
10. Idź, Lali, w świat  (26 maja 2006r. Rzeczpospolita)

Agnieszka Malik
11. Niebo chwilowo nieczynne (Panorama Opolska)

Małgorzata Matusz i Bogusław Bieńkowski
12. Bergitka Roma – Romowie z Gór (28.03-31.04. 2007,  Euroregio Glacensis nr 13/2007)
13. Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma (23-29.05.2007, Euroregio Glacensis nr 21/2007)

Dominika Kalinowska i Krzysztof Chorwat
14. audycja pt. Reportacje  (Akademickie Radio LUZ, 21.07.2007 godz.12 – 14)

Joanna Szymczyk
15. Człowiek bez paszportu (Polskie Radio Rzeszów S.A., 21.10.2007 godz.19.30)

Sylwia Nieckarz
16. Prawo Roma (Telewizja Polska S.A. w Opolu, 10.05.2007 godz. 18.27)

Jerzy Kalina
17. Misja  (TVP Polonia i OTV Białystok, 3.11.2007)
18. Uniwersytet na wygnaniu (OTV Białystok, 02.04.2007)
19. Schody niezgody  (OTV Białystok, 23.05.2007)

Rafał Potocki
20. Piętno (Polskie Radio Rzeszów, 27.11.2003)

Jolanta Danak-Gajda
21. Magiczny Jawornik (Polskie Radio Rzeszów)
22. Zbaraż lekcja historii i patriotyzmu (Polskie Radio Rzeszów)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *