Opinia Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie nominowania ambasadorów RP

Komisja z dezaprobatą przyjęła informację o przesłaniu do Sejmu, przez Panią Minister Spraw Zagranicznych Annę Fotygę, wniosków o przesłuchanie jako kandydatów do stanowisk ambasadorskich osób, które dysponowały, już nie tylko postanowieniem zaakceptowanym przez Prezesa Rady Ministrów i podpisanym przez Prezydenta, ale nawet podpisanym przez Prezydenta aktem mianowania. Zdaniem Komisji nie istniał żaden powód, by naruszać praktykę stosowaną – prawie bez wyjątku – bez jakichkolwiek problemów w minionych 18 latach.

Zastosowany tryb podjęcia decyzji o nominowaniu ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja odebrała jako brak poszanowania procedur sejmowych, a nawet próbę ograniczenia kontrolnej funkcji Sejmu wobec Rządu.

Komisja pragnie podkreślić, że choć przesłuchanie przez Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu kandydata na ambasadora nie jest wymogiem formalnym, to jest on jednak dobrym, demokratycznym zwyczajem i niezwykle istotnym elementem procedury nominacyjnej. Taki tryb umożliwia Komisji Spraw Zagranicznych poznanie koncepcji pracy na placówce i wypowiedzieć się w kwestii kandydata władzy wykonawczej na ambasadora – najwyższego rangą polskiego przedstawiciela za granicą.

Komisja zwraca uwagę, że zaistniała sytuacja ma charakter precedensowy i sposób jej rozwiązania może określić na przyszłość rolę polskiego parlamentu w istotnych obszarach realizacji polskiej polityki zagranicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *