Inauguracja Komitetu Obchodów 70.rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

Wśród gości specjalnych będą m.in.: Ryszard Kaczorowski b. prezydent RP na uchodźstwie, ministrowie: Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski, Obrony Narodowej – Bogdan Klich, Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 20. rocznicy Odzyskania Niepodległości i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej – profesor Władysław Bartoszewski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Honorowego, Prymas Polski Józef Glemp. Zaproszenie przyjęli także liczni kombatanci z rodzinami, przedstawiciele placówek dyplomatycznych, parlamentarzyści.

O godzinie 15:30 odbędzie się w Sali Redutowej Teatru Wielkiego konferencja prasowa poświęcona Inauguracji Komitetu Honorowego, prezentująca harmonogram wszystkich przedsięwzięć planowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w roku bieżącym dla uczczenia tak ważnych rocznic.

O godzinie 17:00 rozpocznie się Uroczysta Inauguracja w Sali Moniuszkowskiej Teatru Wielkiego. Uroczystość zakończy Galowy Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego "Póki w narodzie myśl swobody żyje" w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Mając na uwadze doniosłość tych ważnych rocznic przypadających w 2009 roku oraz szczególną misję, jaką dla kształtowania wartości patriotyzmu i tożsamości narodowej odgrywają media, serdecznie zapraszamy  na konferencję.

Akredytacje na www.polskiemedia.org/formularze/rocznica 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *