Jest rzeka, więc trzeba nad nią popracować

Projekt PISA-NAREW, to właśnie doskonały przyczynek do rozwoju turystyki. Powstanie tego szlaku wodnego ma przyczynić się do ożywienia rozwoju terenów przyległych poprzez przywrócenie tradycji wodniackich na rzekach Pisie i Narwi.
Jego autorzy i przyszli zarządcy stawiają sobie liczne cele. Wśród nich najważniejsze to: wzrost konkurencyjności Doliny Pisy i Doliny Narwi jako regionu turystycznego; wzrost rozpoznawalności obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie oryginalnej marki i sieci produktów turystycznych; podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gmin biorących udział w projekcie oraz koordynacja ich działań promocyjnych i inwestycyjnych oraz powiększenie rynku pracy w turystyce i branżach okołoturystycznych.
Na szlaku wodnym PISA-NAREW użytkownicy przemieszczać się będą poprzez wiele atrakcyjnych, pośrednich punktów na trasie. Punktami startowymi i docelowymi będą miejsca (miejscowości) dysponujące odpowiednio przygotowaną, dostosowaną do potrzeb użytkowników – turystów bazą turystyczną. Projekt zagospodarowania i funkcjonowania całego szlaku jest już gotowy. Powstał dzięki porozumieniu i determinacji samorządów miast i gmin leżących na jego trasie. Turyści przebywający w regionie, będąc zainteresowanymi ofertą szlaku wodnego, powinni trafiać do różnych punktów zlokalizowanych na jego trasie. Koncepcja funkcjonowania zakłada, połączenie szlaku wodnego z innymi atrakcjami regionu przez sieć szlaków pieszych, rowerowych, konnych, samochodowych
O dokonaniach i zamierzeniach na przyszłość można się dowiedzieć ze strony internetowej projektu www.pisa-narew.eu. Działania związane z inwestycjami będą poprzedzone akcją informacyjną Porozumienia PISA – NAREW w celu naświetlenia szansy, jaką będzie wdrożenie Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego o tej nazwie. Za koordynacje odpowiedzialna jest Pani Grażyna Grejner, menedżer projektu PISA-NAREW (grazyna.grejner@pisz.home.pl). 

…AR…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *