II Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

Podczas Kongresu wystąpiło wielu znakomitych gości z zagranicy: prof. dr Hubert Hrabcik – Dyrektor Generalny Federalnej Agencji Zdrowia Publicznego Republiki Austrii, dr Francoise Weber – Dyrektor Generalny w Państwowym Instytucie Nadzoru Sanitarnego Francji, Zsuzsanna Jakab – Dyrektor Generalny Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Rima Vaitkene – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Litwy. Dyskusję w sesji międzynarodowe prowadził dr med. Andrzej Ryś – Dyrektor w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumenta KE.

W Kongresie wzięli udział także Pani poseł Beata Małecka-Libera – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Pan poseł Aleksander Sopliński – Przewodniczący stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego, Panowie posłowie Jarosław Katulski i Maciej Orzechowski z sejmowej Komisji Zdrowia, Pan senator Władysław Sidorowicz – Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, Pan senator Stanisław Kogut, dr n. med. Andrzej Wojtyła – Główny Inspektor Sanitarny, dr n. med. Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dr n. med. Jan Orgelbrand – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak – Przewodniczący Rady Sanitarno –  Epidemiologicznej, Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), prof. dr hab. n. med. Mirosław Jan Wysocki – Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak – Krajowy Konsultant ds. zdrowia publicznego, dr n. med. Tomasz Zdrojewski – Doradca Prezydenta RP, Sekretarz Rady Programu POLKARD oraz wielu innych polskich ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego.

Pierwszy dzień Kongresu poświęcony był zagadnieniom międzynarodowym, przede wszystkim problematyce zdrowia publicznego w Unii Europejskiej. Drugiego dnia omawiano natomiast tematy dotyczące zdrowia publicznego w Polsce, w tym m.in. stan zdrowia społeczeństwa polskiego, rola samorządów terytorialnych w zdrowiu publicznym, zdrowie publiczne w dobie globalizacji, perspektywy zawodowe absolwentów studiów zdrowia publicznego. Podczas Kongresu odbywały się także cztery sesje panelowe z udziałem dużej liczby studentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *