Święto Maroka

Święto Tronu jest uroczystością odnowienia przysięgi przez naród marokański i jego przedstawicieli, symbolizującą więź pomiędzy ludem a jego Królem i stanowi, już od 12 wieków, podstawę państwowości marokańskiej.

Po objęciu tronu przez Jego Królewską Mość Mohammeda VI, Maroko skierowało się na drogę rozwoju politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Aby wyprowadzić kraj z zacofania gospodarczego, zostały podjęte ważne reformy polityczne mające na celu umocnienie demokracji i państwa prawa oraz reformy społeczne zwłaszcza w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, rozwoju infrastruktury oraz gospodarki.

Współczesne Maroko jest modelowym państwem w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu oraz uprzywilejowanym partnerem dla Unii Europejskiej, z którą związany jest umowa o rozszerzonym partnerstwie.

Maroko posiada również umowę o wolnej wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Maroko, kraj otwarty i tolerancyjny odgrywa dominującą rolę w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji na świecie oraz dialogu pomiędzy cywilizacjami. Wszyscy wielcy przywódcy współczesnego świata wyrażają uznanie dla aktywnej postawy Maroka w procesie poszukiwania pokojowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *