Sprzedaż gazet regionalnych-który tytuł stracił najmniej?

Tytuł

Styczeń-czerwiec

2009

2008

ZKDP

Średni nakład jednorazowy

Sprzedaż ogółem

Średni nakład jednorazowy

Sprzedaż ogółem

Polska Dziennik Zachodni

108 238

80 314

108 438

84 182

Gazeta Pomorska

89 971

79 732

95 329

83 515

Express Ilustrowany

65 276

52 186

66 166

53 119

Polska Głos Wielkopolski

68 899

50 323

71 786

52 466

Polska Dziennik Bałtycki

60 480

47 485

65 685

51 083

Polska Dziennik Łódzki

60 706

44 702

66 197

48 484

Głos-Dziennik Pomorza

57 700

44 551

53 832

40 344

Gazeta Lubuska

54 438

43 824

57 038

45 182

Dziennik Polski

63 314

43 483

62 588

43 516

Echo Dnia

47 149

35 761

48 545

36 778

Gazeta Codzienna Nowiny

42 375

31 667

39 775

29 372

Polska Gazeta Wrocławska

45 979

31 473

54 650

34 743

Polska Gazeta Krakowska

42 064

28 942

47 509

31 103

Nowa Trybuna Opolska

37 300

28 595

40 244

29 342

Gazeta Olsztyńska Dziennik Elbląski

38 400

28 249

41 165

30 517

*sprzedaż ogółem to sprzedaż gazet w kioskach i w prenumeracie – taki sposób prezentowania danych rekomenduje ZKDP. W niektórych mediach przedstawiane są wyniki z kategorii "rozpowszechnianie płatne razem", które obejmuje – oprócz sprzedaży ogółem – sprzedaż w ramach której gazety zostały sprzedane po cenie nie niższej niż 30% ceny egzemplarzowej i nie spełniają warunków sprzedaży egzemplarzowej lub prenumeraty. Na przykład są sprzedane przez wydawcę w celu dalszego bezpłatnego rozpowszechniania (np. w samolotach, PKP, hotelach itp.) lub na podstawie umów barterowych w zamian za towary lub usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *