VIII Mistrzostwa Polski Dziennikarzy na Letnich Torach Saneczkowych

VIII Mistrzostwa Polski Dziennikarzy
na Letnich Torach Saneczkowych
KARPACZ 8 – 9 WRZEŚNIA 2009 , STOK KOLOROWA
ORGANIZATOR: CENTRUM REKREACJI I SPORTU „KOLOROWA”

PROGRAM
08.09:
• przyjazdy zawodników, akredytacja, zakwaterowanie,
• godz. 16.00 – 18.00 zjazdy treningowe na obydwu torach,
• godz. 20.00 –  kolacja
09.09:
• śniadanie,
• godz. 10.00 – 16.00 zawody (po dwa ślizgi na torze nr. 1 i nr. 2),
• godz. 20.00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców, kolacja – Chata Karkonoska
10.09:
• śniadanie, wyjazdy.

REGULAMIN ZAWODÓW
1. Uczestnikami zawodów mogą być dziennikarze, prezenterzy, sprawozdawcy sportowi polscy i zagraniczni – przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i mediów elektronicznych. Maksymalna liczba zawodników reprezentujących jedną redakcję: cztery osoby.
2. Do zawodów zostaną zakwalifikowane osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej do 4 września 2009 i spełniają jedno z poniższych kryteriów:
– zajęły miejsca indywidualne I – III w poprzednich latach (kategoria „Masters”),
– przesłały materiały i relacje z VII MPD 2008,
– reprezentują redakcje dotychczas nie startujące w MPD (specjalnie zarezerwowana pula wolnych miejsc).
 Ze względu na ograniczoną liczbę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Opłata startowa w wysokości 70,- PLN pobierana będzie w biurze zawodów podczas akredytacji.
4. Zawody odbywają się w pięciu kategoriach: kobiet, mężczyzn i drużynowej oraz „Masters” kobiet i „Masters” mężczyzn (zawodniczki i zawodnicy którzy w ubiegłych latach zajęli miejsca I – III w kategoriach indywidualnych)
5. Zawodnicy oddają po dwa przejazdy na każdym torze (Tor I – rynna saneczkowa, Tor II – Alpine Coaster).
6. O miejscu decyduje suma dwóch najlepszych czasów – po jednym najlepszym z każdego toru.
7. W kategorii drużynowej bierze się pod uwagę dwa najlepsze czasy łączne (z klasyfikacji indywidualnej) uzyskane przez przedstawicieli tej samej redakcji. Uwaga: jeśli zawodnicy z kategorii „Masters” będą startować na wózkach bez hamulców odśrodkowych – ich czasy nie będą brane pod uwagę w kategorii drużynowej.
8. Nagrody: puchary za m-ca I – III, dyplomy za m-ca I – VI, wszyscy dyplomy za udział, dodatkowe nagrody dla zwycięzców kategorii drużynowej.
9. Wszelkie protesty należy zgłosić niezwłocznie do jury zawodów. Jury rozpatrzy je bezpośrednio po zakończeniu konkurencji.

INFORMACJE DODATKOWE
• Noclegi, śniadania, kolacje na koszt organizatora. Uczestnicy zawodów pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, opłaty startowej i ewentualnie dodatkowych posiłków.

Pre akredytacja na https://polskiemedia.org/formularze/karpacz Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba startujących ograniczona.

• Akredytacja zawodników po przyjeździe w biurze organizatora na stoku „Kolorowa” w centrum Karpacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *