Rozdano Bazuny

Wielką Bazunę
nadaje się
Zdzisławowi Zmuda Trzebiatowskiemu z Gdyni.

Sekretarzowi Rady Rodzin Trzebiatowskich, publicyście, działaczowi kaszubskiemu, członkowi Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego członkowi jego Rady Naczelnej. Aktywnemu i wielce skutecznemu orędownikowi kaszubszczyzny w Gdyni, promowanie na jej terenie spraw Gochów – miejsc skąd „Jego ród”.
Za coroczne organizowanie Zjazdów Trzebiatowskich, za redakcje i wydawanie kolejnych- opracowań książkowych dot. historii oraz współczesnych spraw z życia tego zasłużonego dla  Kaszub rodu. Za zaangażowanie przebieg corocznych Spotkaniach na Zaborach i Gochach organizowanych przez naszą Fundację. Za podjęcie inicjatywy naszej Fundacji i włączenie się w działania Komitetu Budowy Pomnika Bogusława X w Słupsku, oraz za utrwalanie w świadomości współczesnych Pomorzan pamięci i dumy z dawnych mieszkańców tych ziem a zwłaszcza o suwerennych władcach Pomorza – Gryfitach.

Bazunę
Kaszubska Kleka

Nadaje się
Mjr. Andrzejowi Szutowiczowi z Drawna

Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu Kawaliera, oficerowi i dowódcy Wojska Polskiego, publicyście i działaczowi regionalnemu oraz Stowarzyszenia Saperów Polskich  za aktywne i skuteczne utrwalanie i promowanie historii Kaszub i Pomorza w tym Ziemi Bytowskiej i Gochów. Za współudział w promowaniu dziejów i znaczenia w naszej historii, suwerennego państwa Pomorza Zachodniego i jego władców Gryfitów. Za aktywny udział w kolejnych Spotkaniach na Zaborach i Gochach. Za podejmowanie terenowych akcji odkrywczych miejsc i zdarzeń oraz ludzi, którzy znacznie wpłynęli, a także  dzisiaj swoimi postawami  kształtują oblicze naszej Małej Ojczyzny.

Bazunę
Kaszubska Kleka

Nadaje się

Markowi Wantoch Rekowskiemu z Ciemna na Gochach skutecznemu  orędownikowi Kaszubszczyzny i Jedności Kaszubów. Organizatorowi corocznego bicia rekordu w jednoczesnym graniu na harmonii. Strażnikowi rodnej mowy i tradycji. Bezkompromisowemu strażnikowi kaszubskich pryncypiów i narodowych racji. 

Bazunę
Strażnik Rodnej Checzy
nadaje się

Felicji Baska Borzyszkowskiej z Lubni, nauczycielce języka kaszubskiego w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach członkowi Rady ds. Języka Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, niestrudzonej Siłaczce na niwie propagowania kaszubskich tradycji, kultury w tym literatury.
Za redakcyjne opracowanie książki pt. „Sowizdrzał u Krëebanów” Jana Karnowskiego , współinicjatorce i organizatorce międzyszkolnych spotkań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  z kaszubską literatura pt. „Czytamy Remus”.  a także za wygłoszony referat na sesji zorganizowanej przez Fundację NG podczas I Spotkań Kultur Pomorskiego Pogranicza w Czersku.

Bazunę
Strażnik Rodnej Checzy
Nadaje się

Grażynie Burant dyrektorce Zespołu Szkół w Borowym Młynie za oddane wychowywanie uczniów borowiackiego zespołu szkół  w duchu patriotyzmu oraz miłości do tradycji i kultury naszej regionalnej Ojcowizny – Kaszubskich Gochów. Za codzienne wspieranie i udział w  lokalnych działaniach obywatelskich podejmowanych przez Fundację NG. Za opiekę nad wszystkimi miejscami pamięci znajdującymi się na terenie sołectwa,  w tym przede wszystkim za opiekę nad Strażnicą Pamięci i Patriotyzmu im. Bohaterskich Gochów pw. Chrystusa Obrońcy.

Za przeprowadzenie z samorządem szkolnym – popartych szeroką akcją wychowawczo – promocyjną, wyboru bohatera szkoły, którym został ks. Bernard Gończ pierwszy proboszcz parafii i przywódca wystąpień miejscowych, zwanych jako „wojna palikowa” na rzecz ustalenia korzystnego odcinka granicy Odrodzonej II RP,  przebiegającej przez Gochy. Angażując się w skuteczny  proces nadania Szkole tego imienia przyczyniła się do zachowania i przekazywania wiedzy i dumy  z tych patriotycznych i pro narodowych zdarzeń tym co będą po nas i dalej poniosą tą wiedzę…

Alicja Talewska                                    Bolesław Prondziński                           Zbigniew Talewski
Prezydent Fundacji   Wielki Mistrz Kapituły Fundacji Prezes Zarządu   i   Red. Nacz. Mag. „NG”
 
Borowy Młyn 30 grudnia 2009 rok.

*
Niniejsze wyróżnienie wręczono 12 lutego 2010 podczas uroczystości jubileuszu 90 lecia „Wojny palikowej” , jakie odbyły się na Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu im. Bohaterskich Gochów pw. Chrystusa Obrońcy, oraz podczas uroczystości nadania  ZS w Borowym Młynie Imienia  ks. Bernarda Gończa przywódcy tych ludowych – patriotycznych wystąpień pro narodowych.
Niniejszy akt nadania zapisano w Wielkiej Księdze Pamiątkowej Fundacji . 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *