Podpisano umowę o dostawie izotopu Tc 99m

Tc 99m jest jednym z najważniejszych izotopów medycyny nuklearnej stosowanym w ponad 80 procentach wszystkich badań diagnostycznych i funkcjonalnych organów i systemów anatomicznych. Wyniki tych badań są wykorzystywane przez szereg specjalistów medycznych (m.in. rentgenologów, nefrologów, onkologów oraz kardiologów) do postawienia dokładniejszej diagnozy i optymalizacji procesów terapeutycznych. Każdego roku na całym świecie przeprowadza się ponad 35 milionów procedur z zakresu medycyny nuklearnej, a ponad połowa z nich jest przeprowadzana w Stanach Zjednoczonych.

Włączenie reaktora badawczego Maria Instytutu Energii Atomowej POLATOM do globalnego łańcucha dostaw pozwoli firmie Covidien zaspokoić potrzeby dodatkowo ponad 1 miliona pacjentów już w okresie pierwszych sześciu miesięcy, gdy reaktor zacznie dostawy Mo 99.

“Jest to historyczna umowa. Po raz pierwszy od dziesięcioleci nowy reaktor stał się częścią globalnego systemu dostaw izotopów medycznych” – powiedział Timothy R. Wright, Prezes Covidien Pharmaceuticals. “Cieszymy się, że będziemy wspólnie pracowali i zapewniali ponad milionowi pacjentów na całym świecie dostęp do tak istotnego izotopu medycznego w czasach jego poważnego deficytu”.

Ta wiadomość została ogłoszona dwa dni przed terminem planowanego zamknięcia reaktora wysokostrumieniowego (HFR) w Petten, Holandii, zamykanego na okres sześciu miesięcy w celu dokonania planowanych napraw. Pozostałe działające reaktory zapewniające dostawy firmie Covidien – są to reaktor BR2 w Belgii, reaktor Osiris we Francji oraz reaktor Safari w Południowej Afryce. Kanadyjski reaktor, National Research Universal (NRU) został zamknięty w celu przeprowadzenia napraw w maju 2009 roku. Działające reaktory HFR i NRU zwykle zapewniały około 65 procent globalnych dostaw molibdenu 99.

Reaktor badawczy Maria, położony w odległości około 30 km na południowy wschód od Warszawy, początkowo był eksploatowany w latach 1975 – 1985, po czym został poddany gruntownej modernizacji. Reaktor został ponownie uruchomiony w roku 1993. Reaktor Maria jest uważany za stosunkowo nowy reaktor w porównaniu do pozostałych pięciu starzejących się reaktorów zapewniających dostawy większości izotopów medycznych na świecie.
Dzisiejszy komunikat stanowi kulminację ponad sześcio-miesięcznej współpracy pomiędzy firmą Covidien a IEA POLATOM. Mo 99, wyprodukowany w wyniku testu napromieniowującego w reaktorze badawczym Maria w ubiegłym tygodniu, jest aktualnie w toku przetwarzania w Petten. Tc 99m pozyskany z Mo 99 wyprodukowanego w Polsce powinien być dopuszczony do obrotu w terminie do 30 dni i będzie zaspokajał potrzeby pacjentów w Europie. W chwili obecnej Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)  oraz jej Kanadyjski odpowiednik „Health Canada” rozpatrują wniosek o dopuszczenie produktu do obrotu odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

 “Cieszymy się, że będziemy współpracowali z firmą Covidien i będziemy mogli wykorzystać postęp naukowy dokonany tu, w Instytucie Energii Atomowej oraz w reaktorze badawczym Maria w celu zaspokojenia potrzeb ochrony zdrowia pacjentów na całym świecie w tak istotnym czasie” – powiedział Prof. Krzysztof Wieteska, Dyrektor IEA POLATOM.

Niniejsza umowa jest najnowszym przykładem działań podjętych przez Spółkę w celu aktywnego zapobiegania obecnym brakom izotopów medycznych.

Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *