Międzynarodowe Partnerstwo w Biotechnologii i IT

Konferencję zorganizowały Zespół ds. Nauki i Innowacyjności Ambasady Brytyjskiej; Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) – wiadomo pod czyim bacznym sterem, oraz Klaster LifeScience Kraków.
Aktywny udział Ambasady w organizacji konferencji wynika z faktu, że Polska   i Wielka Brytania mają bogactwo talentów i doświadczeń, które w ramach partnerstwa mogą mieć znaczący wpływ na polepszenie jakości życia ludzi, diagnostyki i leczenia chorych. Wielka Brytania jest światowym liderem w dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii i ma doskonale opracowane systemy komercjalizacji projektów naukowych. Rynek biotechnologiczny Zjednoczonego Królestwa jest największy w Europie i drugi, co wielkości na świecie. Ponad 45 procent produktów farmaceutycznych dostarczanych na rynek europejski pochodzi z Wielkiej Brytanii. Na wyspach, w sektorze biotech, działa ponad 435 firm i uruchomiono specjalne fundusze inwestycyjne – największe w Europie wspierające prace badawcze w zakresie biotechnologii i IT.

W Polsce, gdzie wartość naukowa projektów badawczych oceniania jest na jedną z najwyższych na świecie, działa tylko około 20 firm w sektorze biotech, a współczynnik osadzania projektów naukowo-badawczych w biznesie jest jednym z najniższych. Jednak obok wartości intelektualnej Polska ma wiele do zaoferowania. Transfer wiedzy do biznesu na całym świecie wiąże się            z dużym ryzykiem w fazie początkowej – tzw. start-up’ów. Dostęp do środków unijnych w Polsce znacznie obniża takie ryzyko. Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki w latach 2007 i 2013 firmy związane z projektami naukowymi, a także instytucje naukowo – badawcze działające w sektorze medycznych, biotechnologicznym i farmaceutycznym przy wsparciu funduszy unijnych wprowadzą na rynek projekty badawcze projekty szacowane na około 143 milionów funtów.

Jak wspólnie pracować? Jak aktywnie pozyskać partnera biznesowego do swoich badań? Jak wdrożyć projekt badawczy do biznesu? Odpowiedzi na te i inne pytania przypuszczalnie zostały udzielone podczas spotkania w Brytyjskiej Ambasadzie, którego gospodarzem był Ambasador Wielkiej Brytanii Jego Ekscelencja Ric Todd.

Zacytujmy:
”To dla mnie zaszczyt być gospodarzem tak ważnej konferencji i cieszę się, że wywołała ona tak duże zainteresowanie i rzyciągnęła prestiżowe wsparcie. Wyzwania, przed jakimi sektor opieki zdrowotnej staje w XXI wieku, to wyzwania dla nas wszystkich. Myślę, więc, że to dobry moment dla brytyjskich i polskich specjalistów na budowę partnerstw, które zwiększą przedsiębiorczość w dziedzinie IT oraz nauk o życiu. Rozwój skutecznych             i długotrwałych partnerstw jest, bowiem naszym głównym celem. Jestem pewien, że ta konferencja zaowocuje nowymi pomysłami, które z sukcesem zostaną wcielone w życie przez firmy, a w rezultacie będą miały poważny wpływ na lepszą jakość leczenia pacjentów” – mówi Ric Todd, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Konferencja skoncentrowała się na nowych pomysłach, które mają szansę stać się komercyjnym sukcesem, idąc za najbardziej wydajnymi modelami rozwoju.
”Opieka zdrowotna to jeden z najlepszych przykładów konsumenckiego biznesu. Jesteśmy starzejącą się populacją. Klient ma coraz większe oczekiwania wobec służby zdrowia, a rozwój technologii umożliwia mu całą gamę nowych możliwości, zarówno, jeśli chodzi o nowe leki, jak i systemy zarządzania, które pozytywnie wpływają na wartość sektora. Rozwój w dziedzinie IT oraz nauk      o życiu stanowi sedno przyszłej opieki zdrowotnej. Jestem podekscytowany spotkaniem 3 marca w Ambasadzie, które zgromadzi specjalistów i zidentyfikuje możliwości budowy partnerstw korzystnych dla obu stron. Polska i Wielka Brytania mają wszelkie warunki ku temu, by wykorzystać szansę, jaką stwarza konferencja 3 marca. Jestem zadowolony, że nasze spotkanie wywołało duże zainteresowanie wśród prestiżowych ośrodków medycznych z obydwu krajów” – podsumował Martin Oxley, Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, dzięki którego zaangażowaniu przeprowadzono to istotne spotkanie.

Konferencja była istotna dla polskich uniwersytetów oraz parków naukowo-technologicznych, których strategicznym celem jest przełożenie własności intelektualnej na realia biznesu. Wydarzenie zogniskowało się na najlepszych doświadczeniach związanych z komercjalizacją wiedzy i transferem technologii.

Dynamicznie i żywiołowo opanowała organizacyjnie całość Pani dyrektor Agnieszka Libura – Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), nic nie mogło się pogubić.

Na podstawie i z wykorzystaniem notki prasowej organizatora.
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *