Konwencja Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

W spotkaniu uczestniczyło ok. 180 osób, wśród nich wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz radnych różnych szczebli samorządu Mazowsza. Na wstępie przybyłych gości przywitał Prezes  Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Pan Konrad Rytel.
Podkreślił znaczenie środowiska Wspólnoty, które stanowią doświadczeni samorządowcy, młodzież, studenci, ludzie nauki i kultury. W ciągu bez mała dziesięciu lat Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, stała się najpoważniejszą w naszym regionie alternatywą dla partii politycznych, czemu daje wyraz wzrastające systematycznie poparcie udzielane przez wyborców.  
Główny punkt konwencji – wystąpienia programowe rozpoczął Burmistrz Piastowa, Pan Zdzisław Brzeziński, sprawujący swój urząd od 1990 roku. Następnie zabrali głos:

• Kazimierz Rakowski- Wójt gminy Klembów;
• Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki;
• Andrzej Kropiwnicki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze;
• Czesław Bielecki, były Poseł na Sejm RP;
• Maciej Płażyński, Poseł na Sejm RP oraz Prezes Wspólnoty Polskiej;

Ważnym akcentem konwencji było odniesienie do jubileuszu 20-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Dorobek dwudziestolecia to zmieniająca się dynamicznie „Polska lokalna”, gdzie – dzięki zaangażowaniu i kompetencji autentycznych gospodarzy gmin i powiatów (wielu z nich to członkowie Wspólnoty) dzieje się bardzo dużo dobrego. Podczas Konwencji członkowie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej przyjęli dokument pt. „Rezolucja Piastowska Wspólnoty Mazowieckiej” (pełna treść dokumentu na stronie internetowej: www.wswm.org.pl) oraz wskazali cele na zbliżające się wybory samorządowe.
Uczestnicy konwencji bardzo serdecznie przyjęli wystąpienie  Gościa specjalnego z Litwy Pana Zdzisława Palewicza – Mera rejonu solecznickiego. Oficjalną cześć konwencji zakończył koncert z udziałem znanych i cenionych artystek: Ewy Nędziak, Dominiki Świątek i Edyty Jureckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *