Wręczenie nagród Konkursu ITele@t

W sądzie konkursowym (jury) IV edycji ”ITele©t” zasiadało ośmiu ekspertów związanych z rynkiem komunikacji elektronicznej:
– prof. UW dr hab. Stanisław Piątek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
– prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej [CBKE] Uniwersytetu Wrocławskiego;
– dr Ewa Galewska również z CBKE;
– Agnieszka Zaborowska, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury;
oraz przedstawiciele Grynhoff Woźny Maliński:
– mec. Piotr Woźny, wspólnik zarządzający, radca prawny kierujący pracami Departamentu Prawa Telekomunikacyjnego;
– mec. Wacław Knopkiewicz, radca prawny w Departamencie Prawa Telekomunikacyjnego;
– dr Krzysztof Siewicz, prawnik w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej;
– Michał Strzelecki, prawnik w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej.

Jury, równolegle do nagrody głównej, zadecydowało o przyznaniu dwóch wyróżnień, które otrzymali:
– pan Mateusz Balcerzak z Uniwersytetu Łódzkiego za rozwiązanie kazusu nr 1, dotyczącego ochrony znaków towarowych;
oraz
– pan Bohdan Widła z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozwiązanie kazusu nr 2, dotyczącego autorskich praw majątkowych.

Wszyscy autorzy nagrodzonych prac to studenci V roku. Laureaci otrzymali możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo C.H. Beck oraz roczny dostęp do bazy NetTax.

Na IV edycję ”ITele©t” wpłynęło 95 prac – blisko 60%. więcej niż w ubiegłym roku. Wymogi regulaminowe spełniło 87 prac, zaś 8 prac zostało zdyskwalifikowanych. Jednym z najczęstszych powodów dyskwalifikacji było przekroczenie objętości pracy lub niedochowanie terminu. Następnie prace, które otrzymały najwyższą punktację lub mocną rekomendację do wyróżnienia, przyznaną przez członka Jury, zostały poddane dyskusji Jury. Laureatów wyłoniono z grona autorów 11 najlepszych prac.

Studenci biorący udział w bieżącej edycji ”ITele©t” reprezentowali 18 uczelni wyższych z całej Polski, przy czym najczęściej kazusy konkursowe rozwiązywali studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego (16 prac). Drugie miejsce pod względem ilości nadesłanych prac zajął Uniwersytet Warszawski, który od I edycji Konkursu niezmiennie plasuje się w czołówce. W tym roku największą popularnością cieszył się kazus telekomunikacyjny (nr 3), na który rozwiązania nadesłało 44 studentów.

Konkurs ”ITele©t” promuje wiedzę z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Polega na rozwiązaniu jednego z trzech kazusów, opracowanych i ocenianych przez prawników – ekspertów rynku komunikacji elektronicznej.

Na podstawie i z wykorzystaniem notki prasowej organizatora.
Sporządził:
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *