Relacja z seminarium Wolontariat – szanse i wyzwania

Ze względu na trwający Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym znaczną część dyskusji poświęcono wolontariatowi osób niepełnosprawnych. Piotr Pawłowski (Prezes Stowarzyszenia Integracja) zauważył, że wśród osób z niepełnosprawnością jest duży potencjał aktywnego włączenia się w inicjatywy wolontariackie, czasem natomiast brakuje im chęci. Zdaniem Prezesa Pawłowskiego pomogłoby to w integracji niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Sporo uwagi poświęcono także zbliżającym się Mistrzostwom Europy w piłce nożnej, jako szansie na masowe zaangażowanie się Polaków w wolontariat – na tym wątku skoncentrowała się Kamila Czerwińska ze spółki Euro 2012. Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii zaprezentował natomiast możliwości upowszechnienia działań wolontariackich z wykorzystaniem współpracy internetowej. Przypomniano także o europejskich programach wspomagających rozwój wolontariatu – Agnieszka Moskwiak z Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu przybliżyła Wolontariat Europejski.

Na podstawie i z wykorzystaniem notki prasowej organizatora:
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *