Konferencja Scence & Art

Celem serii koncertów, wystaw, seminariów i wykładów jest przedstawienie związków między współczesną nauką i sztuką w trzech obszarach współczesnych globalnych wyzwań cywilizacyjnych – energii, ekologii i klimatu. Dla artystów energia, ekologia i klimat stanowią źródło inspiracji, dla naukowców – są polem badawczym. Te wyzwania, które stoją przed współczesnym światem wymagają współdziałania i dlatego tak ważna jest debata publiczna i szukanie wspólnych rozwiązań.  Cykl imprez Science & Art miał z jednej strony umożliwić wymianę myśli naukowej między naukowcami z Niemiec i z Polski, prezentację osiągnięć wybitnych artystów z obu krajów oraz nawiązanie nowej współpracy, a z drugiej – przedstawić szerszej publiczności osiągnięcia nauki i sztuki – muzyki, fotografii i filmu, współczesnego malarstwa, inspirowanego naturą. Ważnym elementem była chęć pokazania związków między zdawałoby się tak odległymi sferami życia jak nauka i sztuka. Spotkania warszawskie są trzecią z cyklu konferencji organizowanych od 2001 roku naprzemiennie w Polsce i w Niemczech – w Krakowie, Berlinie i Dreźnie.
W ramach tego wydarzenia odbyła się seria wykładów poświęconych zmianom klimatycznym, ekologii, energetyce. Wykładom i dyskusjom naukowym, w których udział wzięli m.in. prof. Krzysztof Żmijewski, Joanna Wibig, Jacek Oleksyn, Jerzy Vetulani towarzyszyły tym wystąpieniom im m.in. koncerty, w tym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oktetu smyczkowego Felixa Mendelssohna, a także performance Pawła Althamera, otwarcie wystawy Mirosława Maszlanko. Podziwialiśmy wystawę zdjęć Andrzeja Tarkowskiego i Maxa von Tilzera.

Organizatorem konferencji byłą Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – istniejąca już od 19 lat, niezależna, samofinansująca się instytucja pozarządowa typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Współorganizatorami i partnerami  tego wydarzenia były m.in. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Maxa Plancka, Fundacja Volkswagena i Akademia Otzenhausen oraz Greenpeace.
Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz – Waltz. Patronat medialny nad spotkaniami warszawskim objęły Rzeczpospolita i Newsweek.

O Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 roku i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. W latach 1991 – 2009 Fundacja w ramach realizowanych przez siebie programów przekazała do nauki ponad 360 mln zł. Działa zgodnie ze swoim motto wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi. Oferta Fundacji kierowana jest do indywidualnych naukowców i zespołów badawczych na najważniejszych etapach kariery naukowej. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje najbardziej prestiżowe wyróżnienie naukowe w Polsce – Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Więcej informacji o Fundacji – www.fnp.org.pl

Na podstawie i z wykorzystaniem notki prasowej organizatora:
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *