Konferencja Młodzież w działaniu – relacja

Konferencja wspierała realizację celów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w aspekcie edukacji. Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawią możliwości europejskich programów ”Uczenie się przez całe życie” i ”Młodzież w działaniu” w kontekście pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i seniorami.

Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego obchody mają podkreślić prawo ludzi żyjących w ubóstwie do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Niski status materialny, niepełnosprawność fizyczna lub intelektualna, życie z dala od nowoczesnych centrów miejskich – żadne z tych zjawisk nie powinno stać się powodem wykluczenia z udziału w podejmowaniu decyzji, z dostępu do informacji, służby zdrowia czy opieki państwa. Organizatorzy Roku zwracają uwagę, że ubóstwo oznacza nie tylko brak dachu nad głową i środków za zakup jedzenia. Osoby ubogie nie mają pieniędzy na lekcje języków czy zajęcia sportowe dla dzieci. Ten rodzaj ubóstwa powoduje, że osoby nim dotknięte nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu swojej społeczności.

W działania związane z Rokiem zaangażowało się 29 krajów Europy – 27 państw UE oraz Norwegia i Islandia. W Polsce obchody Roku koordynuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE zarządza programami edukacyjnymi Unii Europejskiej i nie tylko. Największe z nich to ”Uczenie się przez całe życie” (dawny SOCRATES) oraz ”Młodzież w działaniu”. Studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów… Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku, bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności, miały szansę otrzymać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. Więcej informacji o nich na www.frse.org.pl.

Na podstawie i z wykorzystaniem notki prasowej organizatora:
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *