III Konferencja Trendy w Nieruchomościach

Tegoroczna edycja zatytułowana została: „Jutro rynku nieruchomości, prognozy na 2011 r.” Honorowym patronem konferencji zorganizowanej przez firmę Emmerson Nieruchomości S.A. przy finansowym wsparciu firm Excellent oraz FraxBud był Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Patronat medialny nad konferencją objęły między innymi Polska Agencja Prasowa, Stowarzyszenie Polskich Mediów, portal gratka.pl, The Warsaw Voice oraz Dziennik Polski.

W trakcie konferencji głos zabrali przedstawiciele Działu Badań i Analiz firmy Emmerson, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, a ponadto reprezentanci takich firm jak: Polskapresse, Grupa Buma, PREDICA Business Solutions, ART Cinema, Delta Controls, AXA Emmerson Evaluation oraz Emmerson Finanse. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wystąpienie przedstawiciela niemieckiej firmy deweloperskiej Hamilton Immobilien Gmbh- Gregor Bogatzki, który przybliżył zebranym specyfikę berlińskiego rynku nieruchomości, zachęcając polskich inwestorów do miejscowego rynku. Centralnym punktem konferencji było przypieczętowanie umowy o współpracy spółek Emmerson Nieruchomości S.A. oraz Hamilton Immobilien Gmbh poprzez symboliczną wymianę certyfikatów, której dokonali prezesi  firm: Pan Marek Krajewski, Wiesław Rychlik oraz Pan Carsten Hillmann.

Od strony merytorycznej konferencja podzielona została na pięć głównych bloków tematycznych. Do trzech bloków, które pojawiły się już podczas zeszłorocznej edycji, czyli mieszkaniowego, marketingowego i finansowego, w tym roku dołączyły blok komercyjny oraz innowacyjny. W sumie przygotowano 12 wystąpień, które zilustrowały zebranym gościom zarówno obecną sytuację w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości jak i prognozy co do kształtowania się jej w przyszłości. Opisując perspektywy rynku mieszkaniowego prelegenci doszli do wniosku, że w nadchodzącym roku należy spodziewać się spadku cen mieszkań, co spowodowane będzie wzrostem dostępnej oferty na rynku oraz kształtowaniem się popytu na poziomie zbliżonym do tegorocznego. Mniej jednoznaczne wyniki zostały przedstawione na temat nieruchomości komercyjnych, gdzie na widoczną zmianę trzeba będzie zaczekać do 2012 roku. W bloku marketingowym ujęte zostało świeże spojrzenie na promocję w Internecie i możliwości jej wykorzystania przez firmy deweloperskie. Wystąpienia dotyczące innowacji skupiały swoją uwagę na trzech kwestiach: zastosowaniach rozwiązań typu „Green Building”, technologii zintegrowanego zarządzania budynkiem i efektywnego zarządzania procesami deweloperskimi oraz ich wpływu na wyniki finansowe inwestycji. Ostatnim punktem konferencji był rynek finansowy, gdzie główny nacisk położono na ryzyka występujące w trakcie procesu budowy i montażu oraz czynnikach, które powinny determinować sytuację na rynku kredytów hipotecznych w 2011 roku.

Uczestnicy konferencji, wśród których licznie zgromadzili się przedstawiciele firm deweloperskich, firm wykonawczych, analitycy, reprezentanci branży finansowej, środowiska dziennikarzy oraz inwestorzy zainteresowani przyszłością rynku nieruchomości, podkreślali kompleksowość tematyki spotkania, obejmującej wszystkie istotne zagadnienia z punktu widzenia uczestników rynku nieruchomości. Aktualna tematyka wystąpień spowodowała, że wymiana poglądów nie ograniczała się tylko do oficjalnych przemówień – również w kuluarach w trakcie przerw na poczęstunek oraz już po ostatnim wystąpieniu miała miejsce ożywiona dyskusja.

Podsumowując, niewątpliwie cel tegorocznej edycji konferencji Trendy w Nieruchomościach, a więc dyskusja na temat obecnej oraz przyszłej kondycji rynku nieruchomości, głównie w zbliżającym się 2011 roku został osiągnięty. Ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem (liczba zaproszonych gości liczyła ponad 170 osób), już teraz planowana jest kolejna edycja cyklu, która odbędzie się pod koniec stycznia 2011 r. tym razem w Warszawie

W Konferencji uczestniczyli Krystyna i Wiesław Urbańczykowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *