Z szkockiego Perth do Cieszyna

W 1930 r. objął kierownictwo Biura Szyfrów, które pod jego
zwierzchnictwem odniosło największe sukcesy, łamiąc w 1932 r. szyfry
niemieckiej Enigmy. W lipcu 1939 r. przekazał sekret łamania szyfrów
Enigmy aliantom. Dzięki temu państwa alianckie uzyskały narzędzie w
sposób istotny przyczyniające się do ich zwycięstwa w nadchodzącej
wojnie.
Po 1939 r. Płk Gwido Langer kierował ekipą kryptologów we Francji i
Afryce Północnej. W 1943 r. został aresztowany przez Niemców i do maja
1945 r. przebywał w niewoli. Przesłuchiwany przez Niemców nie ujawnił
faktu złamania szyfrów Enigmy. Po wyzwoleniu z obozu wyjechał do
Londynu, gdzie – pomimo ogromnych zasług – przyjęto go bardzo chłodno. W
1947 r. został zdemobilizowany.
Zmarł przedwcześnie 30 marca 1948 r. w szkockim Kinross. Pochowany
został w niedalekim Perth.
Naszym wielkim zadaniem jest wprowadzenie do uniwersalnego obiegu prawdy
o polskim wkładzie w zwycięstwo nad nazizmem. Mieszkańcy współczesnej
Europy powinni wiedzieć, komu miedzy innymi zawdzięczają pokój i
stabilizację. Wiele w tym względzie już uczyniono. Przynajmniej w Polsce
niejednokrotnie oddawano sprawiedliwość znakomitym matematykom, którzy
złamali „Enigmę”: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi
Zygalskiemu. Popularyzacji tej wiedzy służyła także Międzynarodowa
Konferencja „Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo nad Niemcami w czasie
II wojny światowej” zorganizowana z inicjatywy dr Jana S.
Ciechanowskiego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w ubiegłym roku, roku 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W cieniu wspomnianych kryptologów do dziś pozostaje postać pułkownika
Gwidona Karola Langera, ich dowódcy. Przeciwności losu i nieżyczliwość
ludzka sprawiły, że za życia nie mógł w pełni cieszyć się owocami
swojego sukcesu. Spoczywa na nas zadanie wydobycie tego człowieka z
cienia, ukazanie we właściwym świetle oraz zaprezentowanie Jego dokonań
tak nam, Polakom, jak i światu. Pułkownik Gwido Langer – oraz Jego
współpracownicy z Biura Szyfrów – powinni zajmować poczesne miejsce w
Panteonie naszych narodowych bohaterów.
Z inicjatywy dr Jana Stanisława Ciechanowskiego, pełniącego obowiązki
kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zostały
podjęte starania w celu sprowadzenia szczątków płk Gwido Langera do
kraju, do rodzinnego Cieszyna. Władze samorządowe Cieszyna w raz z
poprzednim burmistrzem, dr inż. Bogdanem Fickiem przyjęły z
zadowoleniem tę inicjatywę.
10 grudnia 2010 roku odbędą się w Cieszynie uroczystości pogrzebowe. W
kościele pod wezwaniem św. Elżbiety przy ul. Katowickiej 3 o godz. 11
zostanie odprawiona msza święta w intencji płk G. Langera. Po mszy
świętej wyruszy kondukt żałobny na pobliski Cmentarz Komunalny, gdzie w
grobie na Ojczystej ziemi zostanie pochowany bohater narodowy.
W uroczystości – na którą zaprasza dr Jan Stanisław Ciechanowski, p.o.
kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z
współorganizatorem: Burmistrzem Cieszyna – weźmie udział rodzina płk
Gwido Langera, przybyła zza granicy córka i wnuczka. Wezmą także udział
przedstawiciela władz państwowych i wojskowych.
Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie płk Gwido
Langera Krzyżem Wielkim Polonia Restituta.
Pomnik nagrobny postawiony temu niezwykłemu człowiekowi na ojczystej
ziemi stanie się znakiem Jego obecności zarówno w wymiarze materialnym
jak i symbolicznym. Będzie elementem ocalenia tej wybitnej postaci od
zapomnienia. My, Polacy mamy na swoim koncie sukcesy, którymi możemy
chwalić się przed światem. Musimy jednak poznać dobrze własną chwalebną
historię, aby prezentować i przypominać ją światu.

Antoni Bartkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *