Chanuka z PSTRYKiem

Zarówno tematyka, jak i ich cel są bardzo wartościowe. Podczas zajęć
mieszana grupa dzieci pochodzenia polskiego oraz żydowskiego wykonuje
zdjęcia metodą otworkową, które są tematycznie związane z żydowskim
świętem Chanuka.

Chanuka to bardzo radosne święto, obchodzone przez osiem dni począwszy
od 25 miesiąca Kiszew, czyli w grudniu. Upamiętnia ono powstanie
Machabeuszy pod wodzą Judy Machabeusza. Najważniejszą częścią tego
święta jest rytuał zapalania świateł: jednego pierwszego dnia święta,
dwóch – drugiego itd. aż do ósmego, kiedy to zapalane jest osiem świateł
(lamp oliwnych, albo współcześnie – świec). Świece umieszczone są w
specjalnym świeczniku z dziewięcioma ramionami, zwanym chanukiją.
Chanukija używany jest jako znak cudu i nie należy używać go do
oświetlania pomieszczeń itp. Według zwyczaju świece zapalane są przez
głowę domu (kobietę lub mężczyznę), a podczas palenia się świec nie
należy oddawać się żadnym obowiązkom domowym, ani pracy.

Uczestnicy warsztatów mają za zadanie ukazać wszystkie najważniejsze
elementy trwającego obecnie ośmiodniowego święta Chanuka. Podczas
warsztatów uczestnicy mogą korzystać z wydzielonego pokoju, w którym
znajduje się specjalny, olbrzymi aparat fotograficzny, oglądać prace
różnych artystów, którzy używają w swej twórczości fotografii
otworkowej, wykonywać własnoręcznie kartonowe aparaty otworkowe, tworzyć
scenerię do swoich zdjęć, a następnie przedstawiać swoje prace na
wystawie. Wszystkie prace wraz z tymi wykonanymi wcześniej w ramach
projektu Lokomotywa, które ukazują wizualizację wiersza Juliana Tuwima.
Twórczość Tuwima widziana oczami dzieci ma symbolizować pozytywny
przykład polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego.

Julian Tuwim to polski poeta, który urodził się w rodzinie
mieszczańskich Żydów. Tym samym stał się on pewnym symbolem, który
ukazuje silne więzi polsko-żydowskie. Od najmłodszych lat silnie dawał
wyraz sprzeciwu antysemickim zachowaniom. Jego rodzice, którzy oboje
byli spolonizowanymi Żydami nie jednokrotnie byli narażeni na stres,
obelgi i wszelkie przejawy agresji z racji swego pochodzenia, jednak
Tuwimowie, nie wyrzekłszy się własnych korzeni, odrzucali ortodoksję
chasydów. Zachęcali swoje dzieci do utrzymywania kontaktów z Polakami. W
trakcie wieloletniej tułaczki po świecie właśnie w Londynie w 1944 roku
Tuwim napisał jedno z najważniejszych dzieł w swoim dorobku “My, Żydzi
polscy”. Tuwim redagował m.in. rubrykę „Camera obscura” w Wiadomościach
Literackich. Dlatego też zaangażowanie Click Academy w działania mające
na celu propagowanie polsko-żydowskiej kultury poprzez twórczość Juliana
Tuwima, nie jest przypadkowe. Ma ono swój głęboki wyraz.

Projekt Lokomotywa, który został zainicjowany przez polskie artystki
Martę Kotlarską i Olgę Głazik opiera się na zilustrowaniu, poprzez
zdjęcia wykonane przez młodych ochotników uczestniczących w warsztatach
fotografii otworkowej, jednego z najbardziej znanych wierszy Tuwima.

Click Academy/Akademia Pstryk to założona w 2005 roku grupa artystyczna,
która wykorzystuje fotografię otworkową jako środek wyrazu zmian
zachodzących w rozmaitych środowiskach. Już od 5 lat Click Academy
(Akademia Pstryk) organizuje warsztaty z dziećmi wywodzącymi się spośród
uboższych grup społecznych i mniejszości narodowych. Pierwszy projekt
wykonany przez Akademię Pstryk miał na celu nadanie kolorów życiu dzieci
z warszawskiej Pragi. W tej najbiedniejszej dzielnicy Warszawy, pośród
starych, obdrapanych kamienic odbyły się warsztaty fotograficzne
połączone z wykonaniem ilustracji do znanej warszawskiej legendy "Wars i
Sawa". W projekcie Akademii Pstryk wzięło udział 11 dzieci z w wieku
8-15 lat. Rok później odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Praskie
Spotkania z Kulturą. Podczas happeningu „Jak warszawska Syrenka wybrała
się w podróż na ulicę Ząbkowską”, każdy zainteresowany wykonywał swój
własny aparat fotograficzny z kartonowego pudełka, następnie lepił model
– postać warszawskiej syrenki – aby potem, za pomocą aparatu
fotograficznego własnej konstrukcji wykonać zdjęcia figurki w otoczeniu
architektonicznym ulicy Ząbkowskiej. W ten sposób animatorzy Akademii
Pstryk stworzyli intrygujący przewodnik po ulicy Ząbkowskiej,
opowiadający o tym „Jak warszawska Syrenka wybrała się w podróż na ulicę
Ząbkowską”. Zdjęcia powstałe podczas warsztatów można zobaczyć na
stronach internetowych Click Academy (Akademii Pstryk).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *