Stanisław Łęcki-jubileusz 100 lecia urodzin

W kwietniu 1939 r. zmobilizowano go do 3 Batalionu Pancernego i przydzielono do służby w Składnicy Broni Pancernej. Od sierpnia 1939 r. służył w dowodzonym przez mjr. Adama Kubina 1 Batalionie Czołgów Lekkich, w 2 kompanii kpt. Mariana Górskiego, wyposażonej w czołgi 7-TP.

We wrześniu 1939 r. uczestniczył w walkach tego batalionu, w ramach działań Grupy Północnej Armii Odwodowej „Prusy”. W dniach od 4 do 6 września 1939 r. walczył w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego.

12 września 1939 r. został ranny pod Kozienicami, podczas bitwy o Głowaczów. W czasie okupacji zabrany był przez Niemców do prac przymusowych na teren Opolszczyzny. W kwietniu 1941 r. uciekł stamtąd do Częstochowy, gdzie nawiązał kontaktu z Ruchem Oporu i uzyskał fałszywe dokumenty na nazwisko Ryszard Zawada. Nazwiskiem tym posługiwał się do końca wojny.

Po wojnie pracował Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. W 1976 r. przeszedł na emeryturę. W 1985 r. uzyskał uprawnienia kombatanckie. Całkowicie pomijany i zapomniany przez powojenną Polskę, nie był honorowany jakimikolwiek odznaczeniami. Obecnie jest jednym z najstarszych polskich kombatantów i prawdopodobnie najstarszym żyjącym czołgistą z okresu Kampanii Wrześniowej.

Odznaczony zostanie Medalem Pro Memoria nadanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kierownik Urzędu wystąpił do Kancelarii Prezydenta RP o nadanie Jubilatowi, panu Stanisławowi Łęckiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Stanisław Łęcki mieszka w Starachowicach. W tamtejszym Urzędzie Miejskim 13 stycznia odbędzie się uroczystość jubileuszowa.

Ab

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *