Gala wręczenia Pereł Mądrości

Honorowy patronat nad akcją objęły Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska. W imieniu Małżonki Prezydenta RP list  odczytała zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta RP, Pani Aleksandra Leo-Majdecka. Po wystąpieniach znamienitych gości nastąpiło uroczyste wręczenie Pereł Mądrości dla firm i instytucji, które wsparły akcję m.in.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum Medyczne Damiana, GlaxoSmithKline, LOVE-U Polska, Ochnik, Organique, Rovers, Polski Czerwony Krzyż i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Po części oficjalnej przyszła pora na część mniej oficjalną, w czasie której można było wysłuchać mini recitalu Anny Dereszowskiej, po którym w iście wulkaniczny i pełen energii sposób Marzena Rogalska poprowadziła licytację zdjęcia zbiorowego Ambasadorek akcji. Na zdjęciu swój autograf złożyły wszystkie piękne Ambasadorki: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Glinka, Marzena Sienkiewicz, Anna Wendzikowska i Agnieszka Popielewicz.

Na koniec przy tej właśnie okazji pragnę przypomnieć wszystkim sylwetkę wybitnego Polaka, który swoje życie poświęcił walce i leczeniu tej choroby – mego zacnego Wuja śp. Prof. dr hab. n. med. Jana Zielińskiego – ginekologa-onkologa, położnika, wybitnie uzdolnionego klinicystę i chirurga, który dzięki swojej wiedzy i niesamowitej intuicji uratował wiele kobiet walczących z rakiem.

Wspierał swoje pacjentki do końca, każdą przegraną walkę z chorobą odczuwał jako osobistą klęskę, każde wygrane życie stanowiło dla Niego powód do dumy.

Był wieloletnim kierownikiem, a później Konsultantem Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, założycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, a co najważniejsze nauczycielem wielu pokoleń ginekologów.

Po rezygnacji z funkcji prezesa PTGO, Profesor Jan Zieliński podjął decyzję o kontynuowaniu i rozszerzeniu działań Programu Różowa Konwalia poprzez powołanie Fundacji, której głównym celem było stworzenie możliwości jednolitego, konsekwentnie realizowanego systemu opieki nad chorą z rozpoznanym rakiem ginekologicznym niezależnie od jego lokalizacji przez cały okres jej leczenia i obserwacji po leczeniu z rehabilitacją psychiczną i fizyczną przez całe życie pacjentki.

Podkreślić należy, iż to właśnie prof. Jan Zieliński zapoczątkował profilaktykę i edukację w materii propagowania cytologii wśród Polek, starając niemalże do ostatnich swoich dni zrealizować hasło "Każda kobieta może zachorować na raka, ale żadna nie powinna z tego powodu umierać".

Pamiętajmy o tej szlachetnej inicjatywie, maksymie, jej Twórcy i kontynuatorach.

Michał A. Zieliński
(tekst i foto)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *