Wiosna na ziemi skalskiej

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki, urokliwe miejsca
lub ciekawe obiekty lokalnej flory i fauny ziemi skalskiej. Konkurs
jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów. Etap zakończy się
21 czerwca 2011r, a werdykt jury zostanie podany 21 lipca 2011r.

Na konkurs w tym etapie można nadesłać 5 fotografii w dowolnej technice.
Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną na adres:
fotokronikarz@gmail.com w formacie JPG o wymiarach 1200×1600 pikseli, w
formie załączników do listu elektronicznego.
W treści maila / listu
elektronicznego należy podać : tytuł pracy, imię i nazwisko autora,
adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę
fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia, oświadczenie o
posiadaniu praw autorskich do zdjęć.

Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą elektroniczną.
Patronat medialny nad konkursem objęło Stowarzyszenie Mediów Polskich i
redakcja Wiadomości 24, a patronat honorowy nad konkursem przyjęli"
przewodnicząca Rady Miejskiej Skały Jolanta Penkala i burmistrz miasta
Skała Tadeusz Durłak.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.kronikarz.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *