Prezydent Ryszard Kaczorowski. Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczypospolitej

Prezydent Ryszard Kaczorowski otrzymał 41 honorowych obywatelstw ziem i
miast polskich oraz 5 doktoratów honoris causa. W publikacji ukazano
związki Prezydenta z tymi miastami. Wizyty Prezydenta w miastach
ilustruje blisko 400 – do tej pory nie wykorzystywanych w innych
publikacjach – fotografii. Wartość pracy podnosi jej dwujęzyczność:
wersja polska i angielska.
Wydawcami książki są Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Niepodległości w
Warszawie oraz Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Krakowie.
Swoją obecność na prezentacji zapowiedziała Pani Karolina Kaczorowska,
małżonka śp. Prezydenta wraz z rodziną, przedstawiciele Kancelarii
Prezydenta, Parlamentu i Rządu, instytucji państwowych oraz stowarzyszeń
i środowisk polonijnych. Obecni będą prezydenci, burmistrzowie oraz
przewodniczący rad miast, których Honorowym Obywatelem jest prezydent
Ryszard Kaczorowski.
Uroczystość uświetni występ Olgierda Łukaszewicza oraz wykonanie przez
Pawła Krupskiego – skrzypka i Stanisława Drzewieckiego – pianisty
utworów I. Paderewskiego i F. Chopina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *