Metafory Rzeczywistości

Wiele polskich dramatów nigdy nie jest kierowanych do produkcji
teatralnej. Najczęstszą  przyczyną ich niedoskonałości jest brak
świadomości autora dotyczącej  warunków przeniesienia utworu na scenę
oraz możliwości sprawdzenia konstrukcji i wiarygodności dialogów przez
aktorów. Następstwo tych okoliczności stanowi ogromną trudność w
przełożeniu dramatu na język  teatru. W konsekwencji, podstawowym
założeniem niniejszego projektu jest stworzenie warunków współpracy na
linii autor – reżyser – aktor. Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest
konkurs na nowy dramat polski poświęcony problematyce współczesnej.
Konkurs ma charakter otwarty, ale mogą w nim brać udział wyłącznie
teksty uprzednio niepublikowane i niewystawiane. Organizator konkursu
szczególny nacisk kładzie na świadome wykorzystywanie przez twórców
konwencji literackich. Z nadesłanych  dramatów jury do kolejnego etapu
kwalifikuje trzy prace. Kolejne etapy konkursu to przystosowanie
wybranych tekstów do warunków sceny oraz prezentacja dramatów w formie
czytań scenicznych podczas finału konkursu 10 i 11 września 2011 w
Teatrze Polskim w Poznaniu.  Regulamin konkursu zakłada przyznanie
trzech nagród pieniężnych. Teatr  Polski w Poznaniu zakłada możliwość
skierowania najlepszego tekstu do pełnej realizacji scenicznej.
Prapremiera polska spektaklu ujęta zostać  może w planie pracy
artystycznej Teatru w sezonie 2011/2012.  Więcej informacji na:
www.metaforyrzeczywistosci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *