Piknik Rodzinny-Zdrowie naszych dzieci w naszych rękach

Inicjatorami Pikniku „Zdrowie naszych dzieci w naszych rękach – Bezpieczeństwo podczas wakacji” jest Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia PRO SALUTEM oraz Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Ponadto wydarzenie zostało objęte patronatami: Komisji Zdrowia Senatu RP, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Mecenatem Honorowym Komisji Zdrowia Sejmu RP.
Patronat medialny nad pikiem objęło: Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Kurier Medycyny.

Partnerami tego wyjątkowego wydarzenia są:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962r., uzyskało osobowość prawną na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. GOPR działa na podstawie Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne i szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym. Zadania statutowe – niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego – realizowane one są poprzez 7 Grup Regionalnych
A także: Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Piłki Siatkowej, Fundacja MaMa, Fundacja Lakavinyl, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Mokotów, Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Pomocy Społecznej Wilanów

Partnerzy na Piknik przygotowali między innymi:

– Warsztaty Zdrowia
Konsultacje medyczne, badania glukometrem, pomiary ciśnienia, przesiewowe badania wzroku, warsztaty dla dzieci prowadzone przez stomatologów, nauka pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, warsztaty terapii zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz warsztaty psychoedukacyjne.

– Warsztaty Bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w górach i nad wodą podczas wakacji, pokazy sprzętu ratowników górskich, warsztaty, zabawy gry i konkursy prowadzone przez Ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.

– Coś dla ducha, ciała i umysłu
Zajęcia sportowe, pokazy żonglerki piłką, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, zamki dmuchane dla dzieci, gry i zabawy z nagrodami, zajęcia sprawnościowe dla dzieci, ścianka wspinaczkowa.

Imprezę poprowadzi aktorka Laura Łącz.

Przedsięwzięcie, ma na celu, zwrócenie uwagi opiekunom, jak ważne – od najmłodszych lat – jest kształtowanie prawidłowych zachowań zdrowotnych, nawyków i przyzwyczajeń.

Zdrowie, dla każdego z nas, jest bowiem wartością nadrzędną. Jest podstawowym warunkiem zaspokajania potrzeb człowieka, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w życiu dojrzałym, realizację przedsięwzięć życiowych, osobistych, co z kolei ma wpływ nie tylko na jednostkę, ale na rozwój całego społeczeństwa.
Organizatorom przyświeca cel promocji zdrowia i wychowywania w kulturze zdrowia. Poprzez zabawę, przygotowane przez warszawskich funkcjonariuszy policji, Ratowników WOPR i GOPR atrakcje oraz elementy edukacyjne na Pikniku upowszechniane i promowane będą bezpieczne zachowania w czasie wakacji, a także profilaktyka zdrowotna, aktywność umysłowa i ruchowa.
O godz. 12:00, w specjalnie przygotowanym namiocie prasowym odbędzie się briefing prasowy. Tematyką przewodnią będzie: „Bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji.”, na chwilę obecną swój aktywny udział potwierdzili:

– dr n. med. Beata Małecka-Libera – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP

– prof. dr hab. Marek Rocki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, Prezes Zarządu Akademickiego Związku Sportowego, Członek Prezydium PKOL

– dr med. Michał Okła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP

– Krystyna Barbara Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta

– Jarosław Fiks – Dyrektor Generalny w Urzędzie Rzecznika Praw Pacjenta

– Kozłowska –

– Ludwik J. Rakowski – Burmistrz dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

– Artur Buczyński – Zastępca Burmistrza dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

Na briefing prasowy przygotowane zostały poniższe prelekcje:
– Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku w górach – przedstawiciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
– Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku nad wodą – przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

O godzinie 14:00 koncert zespołu Fasolki.

Pokładamy głęboką nadzieje, że nasza inicjatywa ponownie spotka się z Państwa zainteresowaniem i wspólnie będziemy mogli szerzyć kulturę zdrowia i bezpieczeństwa wśród najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *