XII edycja nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

Nagroda Marszałka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury, nauki, organizacji życia społecznego i gospodarki. Jej celem
jest uhonorowanie osób, które promują województwo mazowieckie,
przyczyniają się do rozwoju regionu, jak również umacniają jego
tożsamość kulturową.

– W ciągu ostatnich jedenastu lat uhonorowaliśmy wielu wspaniałych
ludzi, którzy są aktywni społecznie i całym swoim życiem oraz pracą
udowadniają, że kochają to co robią. Wyróżniamy osoby niepospolite,
które działają na rzecz całego Mazowsza lub wspólnot lokalnych. Są wśród
nich społecznicy, artyści, naukowcy, twórcy ludowi. Łączy ich jednak
pasja i troska o naszą małą ojczyznę – Mazowsze – podkreśla marszałek
Adam Struzik.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: komisje Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, gminy i powiaty z terenu Mazowsza, stowarzyszenia oraz
fundacje społeczno-kulturalne i naukowe oraz lokalne organizacje
społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa
mazowieckiego.

Zgłoszenia zawierające dane osobowe kandydata, szczegółowe uzasadnienie
jego zasług wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć należy
przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Department Kultury Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa,
z dopiskiem „XII EDYCJA NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 sierpnia br. (do godz. 15.00).
Decyduje data stempla pocztowego.

Do wniosku można dołączyć materiały dokumentujące osiągnięcia
zgłoszonego kandydata tj. foldery, ulotki, fotografie, wycinki prasowe
itp., zapakowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zniszczenie
lub odłączenie się od wniosku.

Tegorocznych laureatów wyłoni Kapituła Nagród, której przewodniczy
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Uroczyste wręczenie
Nagród odbędzie się 30 listopada br. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Laureatami Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2010 roku zostali:

Tomasz Szatkowski z Płocka – dziennikarz, redaktor naczelny „Tygodnika
Płockiego” i wykładowca akademicki. Pomysłodawca i organizator
największego w regionie plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza”.
Mariusz Kucewicz z Łosic – pomysłodawca oraz współorganizator Jarmarku
na Pożegnanie Lata, Angażuje się w organizację imprez odbywających się
na terenie Miasta i Gminy Łosice m. in.: Podlaskich Spotkań
Historycznych, Łosickiej Złotej Jesieni, Mazowieckich Spotkań z Muzyką i
Tańcem, Łosickich Dni Kultury Polsko-Ukraińskiej czy też Mazowieckich
Spotkań z Historią Najbliższą.
Henryk Gadomski z Ostrołęki – kompozytor, współzałożyciel i były prezes
Ostrołęckiego Towarzystwa Muzycznego im. G. Bacewiczówny. Był też jednym
z założycieli Związku Kurpiów.
Magdalena Prosińska (Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości) z Podkowy
Leśnej – od 2005 r. współautorka i koordynatorka odbywającego się na
Mazowszu festiwalu „Otwarte Ogrody”. Ponadto organizuje różnorodne
warsztaty edukacyjne, kulturalne i promocyjne dotyczące ekologii czy też
ochrony i rozwoju dziedzictwa. Założyła i prowadzi portal internetowy
Kraina Miast Ogrodów promującego Mazowsze na całym świecie.
Wojciech Pestka z Jedlni – poeta, prozaik, tłumacz. Jego teksty były
tłumaczone na język niemiecki, angielski, rosyjski, ukraiński i
łotewski. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jest stypendystą
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako prezes
Stowarzyszenia „Jedlnia”, co roku organizuje festyny historyczne
„Przeciw niepamięci”.
Zespół Folklorystyczny Gotardowie ze Zwolenia promuje Zwoleń i region
poprzez śpiew, muzykę, gawędowanie, prezentuje zwyczaje oraz obrzędy w
kraju i za granicą.
Witold Kuczyński z Czarni – nauczyciel, społecznik, instruktor tańca
ludowego i folkloru kurpiowskiego klasy „S”, radny Rady Gminy w Czarni.
Od 1985 r. prowadzi społecznie zespoły folklorystyczne i grupy śpiewacze
w gminie Czarnia, m.in. Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”.
Zygmunt Blankiewicz z Ciechanowa – to dzięki niemu w Ciechanowie
powstały pomniki i tablice upamiętniające zmagania Polaków z
hitlerowskim okupantem. Wiceprezes Okręgu Warszawa Wschód Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka – prezentuje folklor regionalny,
polskie tańce narodowe oraz tańce wybranych krajów Unii Europejskiej.
Członkowie zespołu uczą się nie tylko śpiewu i tańca, ale także polskiej
kultury ludowej.
Małgorzata Szanduła z Konstancina-Jeziorny – muzyk, pedagog i animator
kultury. Działalność pedagogiczną łączy z realizacją wielu projektów
muzycznych. Od 1996 r. prowadzi w Konstancinie-Jeziornie Szkołę Muzyczną
I-go Stopnia. Jest pomysłodawcą i organizatorem koncertów i imprez
kulturalnych z udziałem wybitnych polskich muzyków. Z jej inicjatywy
powstał zespół kameralistów „Camerata Constanza”, w którym objęła
kierownictwo artystyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *