Centrum Informacji Rządu wprowadza w błąd Wars

W tym samym czasie spółka opublikowała oświadczenie „WARS S.A.
informuje, że w związku z uchwaleniem „Ustawy o ograniczeniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”, znoszącej zawarty w
dotychczas obowiązującej „Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zakaz serwowania alkoholu w wagonach
restauracyjnych i barowych w połączeniach krajowych, przygotowuje się do
wprowadzenia piwa do sprzedaży w obsługiwanych przez firmę wagonach.
Piwo jest jedynym produktem alkoholowym spełniającym warunek Ustawy,
określający możliwość serwowania trunków nie przekraczających 4,5%
zawartości alkoholu. Wars pragnie podkreślić, że mimo zaplanowanej na 1
lipca br. daty wejścia Ustawy w życie, sprzedaż alkoholu będzie możliwa
dopiero od momentu wydania oficjalnego rozporządzenia w tej sprawie”.  

Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i
przedsiębiorców weszła w życie 1 lipca i  miała wprowadzić możliwość
serwowania w wagonach restauracyjnych i barowych, na połączeniach
krajowych, trunki nie przekraczające 4,5 proc. zawartości alkoholu.
Dlaczego więc w Warsie nadal nie można kupić alkoholi? Ponieważ spółka,
po otrzymaniu autorytatywnej odpowiedzi z Centrum Informacyjnego Rządu
czekała  jeszcze na rozporządzenie. A tego, jak się okazuje, nie będzie,
bo nie jest potrzebne.
Pytany przedstawiciel Warsu stwierdza, że oczywiście chciałby, aby
interpretacja, tej zawikłanej prawnie sytuacji, prezentowana przez
Ministerstwo Infrastruktury  była obowiązująca, ale na rozpoczęcie
sprzedaży alkoholu potrzebne jest zezwolenie na handel napojami
alkoholowymi wydawane przez odpowiednie urzędy gminne, a tam spotykamy
się z tak niejednolitą interpretacją, że proces uzyskiwania tych
zezwoleń może jeszcze potrwać, a przed 1-szym lipca wnioski takie nie
były nawet przyjmowane.

Wars bowiem, profesjonalnie przygotowując się do wprowadzenia sprzedaży
piwa  w wagonach restauracyjnych, zapytał o stosowną wykładnię 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Na odpowiedź z Centrum Informacji
Rządu nie trzeba było długo czekać. W liście z 14 czerwca CIR informuje,
że sprzedaż alkoholi w krajowych wagonach restauracyjnych będzie
możliwa po wejściu w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Czyżby CIR, przy przygotowaniu odpowiedzi dla spółki, nie skonsultował
się z Ministerstwem Infrastruktury? Na to wygląda.
Tematem zainteresował się kilka dni temu Piotr Szymaniak z
Rzeczpospolitej, stawiając podobne pytanie jak Wars. Otrzymał on
odpowiedź Ministerstwa jednoznaczną:  do sprzedaży piwa w pociągach
relacji krajowych wystarczy tylko Ustawa o ograniczeniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nie  wiadomo, jak
długo by czekał Wars, gdyby nie dociekliwość dziennikarska.
Gratulujemy Redaktorowi  Piotrowi Szymaniakowi w usuwaniu ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
Przyznajemy natomiast Centrum Informacyjnemu Rządu  maczugę urzędo-bijkę
za jeszcze wielkiego  bubla, za niezwykle groźną w skutkach
niekompetentną odpowiedź.
Współczujemy Warsowi, współczujemy wszystkim franczyzobiorcom WARS, za poniesione negatywne skutki takiej odpowiedzi.
Podpowiadamy Panu  Premierowi, by jak najpilniej wysłał kompetentnych
specjalistów, by skontrowali wszelkie  inne odpowiedzi Centrum
Informacyjnego Rządu, bo możemy założyć, że takich bubelskich
odpowiedzi  znajdzie się o wiele  więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *