Większe fundusze na badania podstawowe

Dodatkowe środki zostaną rozdzielone pomiędzy badaczy, którzy do 17
czerwca złożyli wnioski w ramach trzech ogłoszonych w marcu przez
Narodowe Centrum Nauki konkursów na finansowanie projektów badawczych.
Na projekty złożone w ramach konkursu na finansowanie projektów
badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przeznaczone
zostanie 276,5 mln zł zamiast 184 mln zł zaplanowanych wcześniej. Dla
naukowców, którzy złożyli wnioski w ramach konkursu dla osób
rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora
zostanie przeznaczonych 113 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej środków
niż pierwotnie zaplanowano do rozdysponowania w tej kategorii.
Najbardziej zwiększono pulę środków przeznaczonych dla badaczy, którzy
ubiegają się o finansowanie badań w ramach konkursu dla osób
rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego
doktora. Zamiast pierwotnie planowanych 16 mln zł, w ich ręce powędruje
aż czterokrotnie więcej pieniędzy – ponad 62 mln zł.
Konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających
stopnia naukowego doktora cieszył się ogromnym zainteresowaniem,
zwłaszcza wśród doktorantów polskich uczelni. Ponieważ jako instytucja
chcemy wspierać młodych naukowców, zdecydowaliśmy o znacznym zwiększeniu
środków w tym konkursie.” – podkreślił prof. dr hab. Michał Karoński,
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.
W ramach konkursów, do których nabór wniosków zamknięto 17 czerwca 2011
r. do NCN wpłynęło niemal 8 tysięcy zgłoszeń. Według statystyk, o każdy
milion złotych dostępnych w czterech konkursach ogłoszonych w marcu
ubiegało się średnio 26 wniosków. Po decyzji Rady w sprawie zwiększenia
środków, na każdy milion złotych przypada niespełna 16 wniosków. Dzięki
temu wzrosły szanse na to, że dany wniosek zostanie sfinansowany.
Oczywiście będziemy finansować tylko najlepsze projekty, które
reprezentują wysoki poziom merytoryczny oraz których harmonogram i
budżet zostały rzetelnie sporządzone – podkreśla prof. Karoński.
Obecnie Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski o finansowanie
projektów badawczych w ramach konkursu dla doświadczonych naukowców,
którego pula wynosi 150 mln zł. Kolejne edycje konkursów na finansowanie
projektów badawczych oraz konkursów na finansowanie badań prowadzonych
przez osoby rozpoczynające karierę naukową zaplanowane są na wrzesień
2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *