Kongres Rzeczników Prasowych Samorządów i Administracji Publicznej

Przeprowadziliśmy staranną selekcję tematów dotyczących różnych obszarów komunikowania istotnych w pracy rzeczników prasowych. Wierzymy, że każdy z nich, opracowany i przedstawiony przez eksperta w swojej dziedzinie, spotka się życzliwą uwagą Uczestników Kongresu. Profesjonalizm zaproszonych wykładowców gwarantuje, że przeprowadzone w czasie Kongresu wykłady i warsztaty będą nie tylko ciekawe i nowatorskie, ale też przyczynią się do zwiększenia. skuteczności działań informacyjnych i PR-owskich rzeczników.

Funkcja rzecznika powinna być apolityczna, gdyż budowanie właściwych relacji z mediami jest zadaniem długotrwałym i wymagającym specjalistycznego przygotowania. Stanowisko rzecznika prasowego powinno być bezpośrednio podległe szefowi danego urzędu. Skraca to drogę, jaką musi przebyć informacja wewnątrz instytucji oraz pozwala na łatwiejszą kontrolę informacji wypływających.

Rzecznik powinien wiedzieć o wszystkich informacja wychodzących z urzędu, aby być w pełni przygotowanym na pytania dziennikarzy, a w sytuacjach kryzysowych powinien przejąć nad nimi pełną kontrolę. Konieczne jest również właściwe rozdzielenie pozostałych obowiązków z dziedziny public relations między wydziały pokrewne. Należy dokładnie określić osoby upoważnione do kontaktowania się z mediami – ważne aby robiły to osoby odpowiednio przygotowane, które wiedzą co i w jakiej formie chcą im przekazać.

Kongres
Rzeczników Prasowych Samorządów
i Administracji Publicznej

26-27 kwietnia 2012 roku

Centrum Konferencyjne Gromada Airport
ul. 17 Stycznia 32, Warszawa

ZAPRASZAMY DO PREAKREDYTACJI NA
SERWIS INFORMACYJNY KONGRESU
NA PODANY ADRES E-MAILA OTRZYMAJĄ PAŃSTWO
PROGRAM  KONGRESU  ORAZ WARUNKI UDZIAŁU

http://akredytacja.biuroprasowe.org/formularze/akredytacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *