Gmina Czernichów przyjazna diabetykom

W ośrodku Niagara w Międzybrodziu Żywieckim będą organizowane turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych chorych na cukrzycę. Technologia żywienia i jadłospis  dostosowane zostaną do osób chorych. Istnieje możliwość dofinansowania uczestnictwa  w turnusach osób chorych na cukrzycę i ich opiekunów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tego dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale , a na osobę samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia. Wynegocjowane zostały bardzo dobre warunki pobytowe. 

Stowarzyszenie Polskich Diabetyków działa ponad 30 lat i jest największą organizacją pożytku publicznego w kraju. Liczy ponad 120 tysięcy członków skupionych w 520 oddziałach na terenie całego kraju. W Polsce na cukrzycę choruje 2 mln 600 tysięcy osób z czego 200 tysięcy to młodzież i drugie tyle to osoby w podeszłym wieku.

Jak walczyć z chorobą, jak jej zapobiegać , jaką zastosować dietę i jak z nią żyć? Tym tematom będą poświęcone odpowiednie szkolenia w ośrodku.

Wójt  Adam Kos przedstawił program Gminy Czernichów jako Gminy Przyjaznej Diabetykom.
W spotkaniu udział wzięli prezesi wojewódzkich oddziałów Stowarzyszenia jak również dziennikarze, których poinformowano o skali zjawiska i o trudnościach w realizacji podstawowych zadań Stowarzyszenia jak walka o sprzęt, insulinę, leki oraz niezbędne paski pomiarowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *