Nowa Wizja Pokoju i Edukacji w dobie Światowego Kryzysu

Przedstawione tematy dyskusyjne obejmowały obecną sytuacje i sposoby rozwiązywania  konfliktów, pomocy rodzinom w dobie przemian. Wskazano na możliwości wsparcia pomocy prawnej i psychologicznej, korzystne metody mediacji rodzinnych, inicjatywy ustawodawcze zmiany przepisów prawnych.
 
W celach milenijnych Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła zadanie:

„Rodzina powinna być objęta  przedmiotem niezwykłej troski i ochrony” powiedział Krzysztof Gago.

Rodzina jest kolebką Miłości, jest źródłem prawdziwej siły, kształtującej charakter przyszłych rodziców, a także przywódców. Misją Uniwersalnej Federacji Pokoju jest podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju. Strategiczną formą tych działań jest wspieranie procesów pojednania, rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych i rasowych i religijnych.
Sekretarz Generalny UPF Krzysztof Gago przedstawił cele i założenia programowo edukacyjne IIFWP-UPF. Przedstawił misję  Ambasadorów Pokoju.
Podczas ceremonii wręczenia dyplomów „Ambasadora Pokoju”   Krzysztof Gago – Sekretarz UPF wygłosił laudacje oraz wręczył tytuł Ambasadora Pokoju  Uniwersalnej Federacji Pokoju dla Bożena Maria Halota, Krzysztofa Krala oraz Iwony Pełczyńskiej- dziennikarki  działającej na rzecz  pokoju na świecie, powstrzymywania agresji i przemocy,  dla Artura Szymańskiego wydawcy i lektora dziennikarza Radia Bogoria 94.5.FM.
Misją Ambasadorów Pokoju jest;
– Budowanie nowych form edukacji w służbie dla Pokoju Światowego w pełnych obszarach życia społecznego.
– Edukacja skutecznych mediatorów i dyplomatów.
– Rodzinny model sprawowania władzy.
– Budowanie  strategii przyszłości dla Pokoju,
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kształtowanie wpływu na decyzje ustawodawcze i wykonawcze.
– Odnowa autorytetu moralnego, rozwój czterech sfer serca, relacje w rodzinie wielopokoleniowej etc.

Wygłoszone referaty obejmują korzyści płynące z dobrodziejstw życia w rodzinie.
Dr Anna Brzyska  w temacie  „Rodzina szkołą miłości” International Education Foundation (IEF) przedstawiła misję fundacji.  Założeniem programowym jest edukacja charakteru, treningi zmierzające do  rozumienia dobra,  troska o dobro, uczynki miłosierdzia, edukacja miłości w rodzinie, patrzenie na świat jak na jedną ludzką rodzinę,
Motto – Rodzina- wspólnota społeczeństwo-  świat. 
Misja rodziny realizowana jest w publikacjach i podręcznikach dla dzieci w Rosji: w dwóch kierunkach; droga ku jedności- edukacja,  droga  ku miłości edukacja etyczna.

Pastor Roman Pracki Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Krakowie
w temacie zatytułowanym „Abraham i jego synowie”, przedstawił na podstawie biblijnego zdarzenia tęsknotę człowieka i walkę o miłość,  troski i wyzwania oraz sposoby wyzwalania sił życia i metody  rozwiązania istniejących zadań. 
Wszyscy prelegenci koncertują się na realizacji misji pokoju w środowisku  rodzinnym jako  najkorzystniejszego sposobu rozwoju i edukacji człowieka, zarówno małego jak również posiadającego możliwości edukacyjne w Uniwersytetach III wieku, gdzie wsparcia merytorycznego udzielają  uniwersytety organizacje pozarządowe jak również kościoły.
W  wykładzie pt. „Rola rodziny w tworzeniu porządku społecznego”  Jacek Czyszczoń – Przedstawiciel Europejskiego Biura,  omówił  wpływ najprostszej komórki społecznej jaką jest rodzina na szerszą społeczność.  Postawy, wartości oraz  zaangażowanie w relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, małżonkami, braćmi i siostrami czy dziećmi w stosunku do rodziców stają się modelowymi dla interakcji  w szerszych grupach społecznych.  Dojrzała umiejętność tworzenia więzi między rodzeństwem ugruntowana umiejętnością, poświecenia się, podporządkowania się zasadom i regułom, współpracy, negocjacji i obopólnego szacunku, tworzy trwalsze więzi z osobami z poza rodziny. 
Serce czyli zdolność do kochania i życia dla korzyści drugich jest kluczowym impulsem i siłą przewodnią pozwalającą na podjęcie wyzwań i przekraczanie granic własnego egocentryzmu. Serce rodzica ma największą zdolność do podejmowania wszelakich wyzwań.  Model w którym inny człowiek żyje dla korzyści drugiego, rodzina wspiera i angażuje się we wspólnotę, wspólnoty modelują społeczeństwa a społeczności biorą odpowiedzialność za naród i świat może być jedynie skuteczny kiedy w centrum naszego działania osadzimy Boga pomysłodawcę życia i twórcę świata.
Alienacja Rodzicielska i sposoby jej przeciwdziałania, jakim jest zagrożeniem dla pokoju.
Prezes Fundacji  Krzysztof Mariusz Kokoszka   KAMAKA/  stworzył opp. której zadaniem jest  chronić prawo dzieci do posiadania pełnej rodziny, do kontaktu i opieki przez oboje rodziców. Zadaniem fundacji jest całkowite zastąpienie domów dziecka systemem rodzin zastępczych i adopcyjnych. Forsuje  zmiany w polskim prawie, aby mediacje i ewentualnie terapia, były obowiązkowe i bezpłatne w każdej sprawie sądowej, a w szczególności w tych w których zagrożone jest dobro dziecka. Mediacje i terapię gwarantujemy każdej parze rodziców, którzy się do nas zgłaszają w związku z przeżywanym kryzysem relacji lub chcą się rozwieść/ www.opiekawspolna.pl./powiedział Krzysztof Kokoszka mediator rodzinny.
Fundacja aby zmienić sytuację wystąpiła z 83 inicjatywami ustawodawczymi, z których najważniejsza jest nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
Wojny o dzieci dla  Skarbu Państwa szacuje się na pięć miliardów złotych rocznie.
Rozwój technologiczny ludzkości nie idzie w parze z rozwojem z jej rozwojem moralnym i interpersonalnym, czego dowodem jet pojawienie się na szeroką skalę zjawiska alienacji rodzicielskiej o której milczą media czego ofiarami są przede wszystkim dzieci.

 W  imieniu wszystkich twórców kreatorów innowacyjnych dobrych rozwiązań lepszego życia, przybyłym Ambasadorom Pokoju Pani Ambasador Krystynie i Wiesławowi Urbańczyk,  Ambasadorowi Krzysztofowi Gago, Ambasador Janusz Kling, Ambasador Jacek Czyszczoń szanownym gościom składam serdeczne podziękowania owocnych plonów pokojowych działań i łaski życia i mądrości.

Ambasador Pokoju Roku 2012
Bożena Maria Halota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *