VI Spotkania na Gochach i Zaborach

VI Spotkania odbędą się w dniach 23 -25 listopada 2012 r. w Swornychgaciach na Zaborach, gdzie spotykamy się na ternie Zespołu Szkół w Swornychgaciach, którym kieruje mgr Zdzisław Bucław.

Z uwagi na logistyczne zorganizowanie pobytu na niniejszych Spotkaniach, uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 18. 11  br   na adres mailowy gochy@op.pl lub telefonicznie na nr  601 503 600 ( Zbigniew Talewski –  gospodarz Spotkań). Ilość uczestników korzystających z zakwaterowania i wyżywienia ograniczona jest do 40 osób,

Z uwagi na zwiększone koszty organizacyjne i nie dotowanie naszych Spotkań zmuszeni jesteśmy prosić o wniesienie  opłaty pobytowej w kwocie 40 zł od osoby. Niniejszą sumę można wpłacić przy zameldowaniu lub przekazać na konto Fundacji 76 1320 1830 3173 2756  2000 0001

Spotkania jak zwykle dzielimy na dwie części pierwsza to sesyjna – stacjonarna poświęcona wysłuchaniu okolicznościowych referatów i wystąpień, druga jest częścią plenerowo – terenową i poświęcona będzie wyprawie (autokarem ) trasą dawnego odcinka granicy II RP przebiegającej od Zborów przez Gochy. Podczas tej wyprawy zwiedzimy m.in. dawną Strażnicę na terenie wsi Babilon, po czym powędrujemy szlakiem granicznym przez Konarzyny Borowy Młyn Lipnice i Zapceń, odwiedzając także miejscowe kościoły i regionalne miejsca pamięci. Poniżej przedstawiam szczegółowy program.

W godzinach wieczornych po powrocie do Swornychgaci czekać będzie na nas przygotowany program artystyczny. Z kolei w niedzielę zapoznamy się z historią wsi i parafii oraz zwiedzimy miejscowy kościół.

Ostatnim punktem będzie spotkanie z naszymi kaszubsko – pomorskimi parlamentarzystami. Liczymy przede wszystkim na spotkanie z Janem Wyrowińskim w-ce Marszałkiem Senatu RP a także z senatorami Kazimierzem Kleiną  i Romanem Zaborowskim.

Na zakończenie przeprowadzoną będzie dyskusja, podczas której wypracujemy stanowisko w sprawie dalszych edycji (form, tematyki …) dalszych edycji Spotkań w tym podejmiemy (ewentualnie) uchwałę o zawiązaniu Stowarzyszenia – Pamięć – Społeczny Instytut Pomorski im. Floriana Ceynowy, przyszłego ( nie tylko) organizatora kolejnych Spotkań …Pomorskich.

Plonem tychże Spotkań na być zrealizowanie wcześniej już zgłaszanej inicjatywy uczczenia okolicznościowymi znakami pamięci obecności w okresie II RP na naszym terenie formacji SG , zwłaszcza w Konarzynach i Borowym Młynie, gdzie przewiduję się wznieść okolicznościowe tablice i obelisk (na terenie Strażnicy im. Bohaterskich Gochów w Borowym Młynie) oraz odbudować na cmentarzu konarzyńskim nagrobek spoczywającego tam zamordowanego w 1936 roku podczas pełnienia służby –  Strażnika Granicznego Franciszka Tokarskiego. 
A więc do zobaczenia w Swornychgaciach…!!!
Serdecznie pozdrawiam kreśląc się z wyrazami przyjaźni i szacunku

Zbigniew Talewski

VI Spotkania na Gochach

                             
  Referaty, komunikaty – wystąpienia:

23. 11. 2012 r Aula ZS w Swornychgaciach

1.dr Marian Fryda – Formowanie granicy na Zaborach i Gochach. Początki samorządu lokalnego  w okresie II RP na Gochach

2. mgr Wiktor Zybajło – Organizacja Inspektoratu SG Chojnice z szczególnym uwzględnieniem  Komisariatów w Konarzynach , Brzeźnie Szlacheckim Borzyszkowach i Lipnicy

3. ppłk SG dr Wojciech GROBELSKI  Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – Stopień zorganizowania wewnętrznego SG w okresie II RP ( stopnie, umundurowanie, życie służbowe, status społeczny, opieka socjalna, odznaczenia , relacje  z Policją i WP )

24. 11.2012 r.

Sesja terenowa
Babilon Gm. Chojnice –  była Strażnica
1. Bogdan Rapat Właściciel Zajazdu w Babilonie
– pokaz byłej Strażnicy SG i omówienie jej historii
2.Andrzej Szutowicz – Z krzyżami żelaznymi na Niemca  – kampania wrześniowa 1939 rok –
Konarzyny
1. Maria Rogenbuk-
a/ Historia śmierci Franciszka Tokarskiego – strażnika SG z Komisariatu Konarzyny
b./ ks senator A. Szultz –  działalność upamiętniająca jego życie –  podejmowana m.in. przez miejscowe ( Z Gochów)  organizacje społeczne.
2. Andrzej Szutowicz – Komisarze SG na Gochach
3. Zwiedzanie kościoła pw. Sw. Piotra i Pawła  w Konarzynach- ks. proboszcz Marek Weltrowski.

Borowy Młyn
1.Benedykt Reszka i Zbigniew Talewski
Miejsca pamięci na terenie wsi BM w tym Strażnica upamiętniająca wydarzenia tzw. „wojny palikowej” w obronie odcinka wytyczanej   granicy II RP

Lipnica i Zapceń
1. Andrzej Szutowicz – Politycy RP na Gochach oraz  udział funkcjonariuszy SG Komisariatu Lipnica w walkach granicznych na Gochach podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. – komunikat
2. Kościół pw Chrystusa Króla w Zapceniu.

Swornegacie – wieczór artystyczny

25.11. 2012

Swornegacie

Grzegorz Wiśniewski – sołtys Swornychgaci-
a. Działania obronne SG na terenie wsi  (w pamięci mieszkańców) w pierwszych dniach września 1939 roku
b. Historia wsi
c. Kościół w Swornychgaciach pw Sw. Barbary  perełką kultury materialnej  na Zaborach.
2.Spotkanie z parlamentarzystami: Janem Wyrowińskim w-ce marszałkiem Senatu RP i Kazimierzem Kleina  przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego
Oraz Romanem  Zaborowskim. (? nie wiadomo czy wszyscy z w/w przyjmą zaproszenie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *