Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

Prezentowana w AGAD wystawa nosi tytuł: Mors sola victris, gloria
victis. 150. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864. Jej
tematyką są wydarzenia i postawy ludzi wobec tragicznego dla narodu
polskiego zrywu niepodległościowego przeciwko Rosji, który objął swym
zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz tzw. ziemie
zabrane.
Obiekty archiwalne pokazane na wystawie tworzą kilka działów
tematycznych poświęconych różnym aspektom powstania. Zaprezentowana
została także sylwetka ostatniego dyktatora Romualda Traugutta oraz akta
dokumentujące, w jaki sposób powstanie styczniowe przetrwało w pamięci
uczestników i potomnych.

Materiały z wystawy oraz zdjęcia z jej
uroczystego otwarcia są zamieszczone na stronie internetowej : AGAD:
http://www.agad.gov.pl/PS/PoSt.html  
Wystawę zorganizowało Archiwum
Główne Akt Dawnych przy współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych oraz archiwów państwowych w Kielcach (z Oddziałem w
Sandomierzu), Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Warszawie (Oddział w
Grodzisku Mazowieckim), Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum
Cyfrowego) i Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
Ekspozycja prezentowana jest w dniach: 22 I – 8 II 2013 r. w godz. 10.00-18.00; w soboty w godz. 10.00-14.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *