III Forum Spalania Biomasy

Tematyka sesji i dyskusji obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego. Głównym celem Forum jest wspólna wymiana doświadczeń ekspertów z wielu krajów, w zakresie najnowszych osiągnięć dotyczących wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Już dziś, Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz ważne narzędzie w ramach transferu technologii i innowacji. Program Forum został po raz pierwszy przeformułowany na główną sesję plenarną oraz towarzyszące specjalistyczne sesje warsztatowe.  
Wśród najważniejszych zagadnień III edycji Forum:
 rola regulatorów jako czynnik rozwoju rynku biomasy
 uwarunkowania ekonomiczne rozwoju sektora
 stymulacja biomasowego rynku w najnowszych działaniach Komisji Europejskiej
 dostępne technologie modernizacji, unowocześniania oraz optymalizacji systemów wykorzystania biomasy
 biomasowa transformacja technologiczna w Polsce i perspektywy współpracy z zagranicznymi potentatami
 nowe rodzaje biomasy, możliwości jej wykorzystania oraz kierunki jej pozyskiwania
 próbkowanie i ocena jakości paliwa biomasowego
 potencjał produkcyjny i eksportowy u polskich i sąsiednich dostawców biomasy
 wyzwania logistyczne i transport biomasy

III edycji Forum towarzyszyć będzie uroczysta Gala rozdania nagród „Tytani Energii 2012”, która odbędzie się w spektakularnych wnętrzach Kopalni Soli w Wieliczce, w sali widowiskowej "Warszawa". Konkurs "Tytani Energii" jest wydarzeniem niekomercyjnym. Skierowany jest do    przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jak również dostawców najlepszych rozwiązań dla tego sektora.
W konferencję od lat zaangażowani są wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz polityki z Polski i zagranicy.
Merytoryczny udział w III edycji wydarzenia potwierdzili już między innymi:
 Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 Andrzej Czerwiński, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, Przewodniczący Stałej Podkomisji ds. energetyki, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. energetyki
 Chris Moore, Dyrektor ds. Handlu Biomasą i Procesów Biomasowych, Statkraft UK Ltd.
 Prof. Adam Guła, Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza
 Prof. Andrzej Szlęk, Wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
 Dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
 Dr inż. Rafał Rajczyk, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska
 Dr Zdzisław Muras, doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a także Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki
 Karol Teliga, Prezes, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM

Kulisy poprzednich edycji Forum, Galę rozdania nagród „Tytani Energii 2011”, fotogalerię z uroczystości oraz szczegółowe informacje o „Forum spalania biomasy” można znaleźć na dedykowanym portalu tematycznym: www.spalaniebiomasy.pl
W imieniu Organizatora zachęcamy do uczestnictwa oraz współpracy merytorycznej i wizerunkowej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *