Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line

Projekt obejmuje prezentację na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych ponad 850 tys. kopii akt metrykalnych z lat 1590-1911 powstałych na terenach położonych na wschód od dzisiejszej granicy Polski, a przez wiele lat będących jej częścią. To materiał do badań historycznych o kapitalnym znaczeniu, świadczący o wysokim poziomie kultury materialnej oraz współistnieniu na tym obszarze wielu kultur i wyznań.

W Internecie prezentowanych jest ponad 5800 ksiąg, głównie z XIX w. Dokumenty pochodzą między innymi z parafii rzymskokatolickich, prawosławnych, greckokatolickich i ewangelickich oraz gmin wyznania mojżeszowego z terenu przedwojennych województw II RP: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego i poleskiego. Najstarsza księga z 1590 r. powstała w rzymskokatolickiej parafii Rumno w diecezji przemyskiej.

Oryginały dokumentów przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Zawierają bezcenny materiał do badań historycznych – szczególnie genealogicznych – o znaczeniu międzynarodowym. Są jednymi z najczęściej udostępnianych akt m.in. mieszkańcom Polski, Ukrainy i Izraela.

Zawarty w księgach metrykalnych materiał zasadniczy, który tworzą wpisy aktów takich jak: urodzenia i chrzty, śluby oraz pogrzeby i zgony, pozwala na uzyskanie informacji przydatnych w badaniach demograficznych i genealogicznych oraz nad stosunkami społecznymi, kościelno-religijnymi i nad obrzędami religijnymi. Dodatkowo wpisy w księgach, podające, obok imion i nazwisk, urzędy piastowane przez szlachtę, stanowią materiał uzupełniający do tworzenia spisów urzędników dawnej Rzeczypospolitej. Występujący zaś w księgach tzw. materiał przygodny – w postaci zapisków kronikarzy parafialnych, spisów wyposażenia kościołów czy treści kazań – stanowi cenne źródło do poznawania obyczajów życia codziennego, dziejów politycznych i społecznych, kształtowania się wyznań i ich wzajemnych relacji; przydatny jest także w studiach językoznawczych.

W udostępnionych aktach metrykalnych występują znane postaci. Można zapoznać się między innymi z aktami urodzenia naukowców, wojskowych, polityków, a także artystów takich jak: Gabriela Zapolska, Leopold Staff, Bruno Schulz czy Marian Hemar. Jest także akt zgonu Aleksandra hr. Fredry.*

Prezentacja odbędzie się z udziałem przewodniczącej Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy dr Olgi Ginzburg. Podczas jej wizyty w Polsce omówione zostaną obszary współpracy między archiwami polskimi i ukraińskim w zakresie ochrony, opracowywania i udostępniania zbiorów.

Program uroczystości:

Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr hab. Władysława Stępniaka
Wystąpienie przewodniczącej Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, dr Olgi Ginzburg
Prezentacja ksiąg metrykalnych – Małgorzata Kośka, Dorota Lewandowska

Prezentacja projektu – dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, dr Hubert Wajs  

UWAGA!

Prosimy o zgłoszenie udziału w prezentacji do 16 kwietnia

OSOBA DO KONTAKTÓW: Anna Belka,
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

abelka@archiwa.gov.pl, tel. 22 565
46 30, kom. 501 307 622

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *