Seminarium-Perspektywy inwestycji kogeneracyjnych

Wysokosprawna kogeneracja podnosi efektywność energetyczną, przyczynia
się do zmniejszania emisji CO2, zwiększa wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł, wpływa na poprawę bezpieczeństwa
energetycznego. Dlaczego akurat teraz warto w nią inwestować? Jak
finansować inwestycje kogeneracyjne? Z jakich technologii korzystać? I,
co najważniejsze, jak inwestować?
Na te i inne pytania będzie można
uzyskać odpowiedzi podczas specjalistycznego Seminarium „Perspektywy
inwestycji kogeneracyjnych. Regulacje i aspekty praktyczne”
, które
odbędzie się 22 października we Wrocławiu.

Pośród prelegentów Seminarium są:
•    dr inż. Janusz Lichota, Politechnika Wrocławska
•    mgr inż. Łukasz Wilczyński, KWE Technika Energetyczna
•    Włodzimierz Kędziora, Dalkia Polska
•    Magdalena Pakosińska, Kancelaria Prawna Olesiński & Wspólnicy
•    Sławomir Czuchrij, Synthos S.A.
•    dr inż. Dagmara Jagoda, Bank Ochrony Środowiska
Ponadto jako Partner Strategiczny Seminarium zaangażowała się firma KWE Technika Energetyczna Sp. z o.o.
Podczas Seminarium poruszone zostaną następujące tematy:
•    otoczenie regulacyjne w kontekście planowanych inwestycji w zakresie kogeneracji
•    systemy wsparcia OZE – analiza zmian i obecnej sytuacji prawnej
•    praktyczne aspekty obrotu zielonymi certyfikatami. Co się stanie gdy system wsparcia powróci? Czy grozi nam nadpodaż?
•    przebieg procesu inwestycyjnego
•    układy CHP na przykładach zrealizowanych projektów
•    finansowanie inwestycji kogeneracyjnych
Zapraszamy podmioty zainteresowane inwestowaniem w kogenerację, a przede wszystkim:
•    ciepłownie
•    elektrociepłownie
•    biogazownie
•    spółki celowe
•    przedsiębiorstwa przemysłowe w szerokim znaczeniu
•    związki komunalne
•    kancelarie prawne
•    przedsiębiorstwa inwestycyjne
•    banki
•    szpitale
•    centra handlowe

Więcej szczegółów i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://event.westernenergyconsulting.com/pik 


SPM Objęło Seminarium patronatem medialny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *