XV Forum ADO/ABI – Nowe technologie-wyzwanie dla ochrony danych osobowych

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga, adwokat, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

10:00    Otwarcie Forum i przedstawienie programu.
10:10    Wykład: Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – aktualny stan prac i główne dylematy dotyczące przepisów.
Maciej Groń,  Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
10:40    Wykład: Nowe mechanizmy prawne ochrony danych osobowych odpowiedzią na rozwój technologii przetwarzania danych – dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
11:25    Wykład: Dobre praktyki dotyczące ochrony danych osobowych w umowach świadczenia usług cloud computing
– adw. Xawery Konarski, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy sp.j.
– przykłady postanowień umownych zabezpieczających interesy dostawców i użytkowników chmury obliczeniowej,
– klauzule dotyczące tajemnic zawodowych (instytucje finansowe, telekomy etc.),
– odpowiedzialność za naruszenie postanowień o ochronie danych osobowych,
– prace Komisji Europejskiej nad modelowymi umowami na korzystanie z chmury obliczeniowej.
12:10    Dyskusja z udziałem uczestników Forum
12:30    Przerwa, poczęstunek
13:00    Wykład: Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych w świetle standardów i przepisów prawa oraz w projekcie rozporządzenia ogólnego.
Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
13:40    Wykład: Wykorzystanie danych osobowych w działaniach marketingowych prowadzonych on-line – r.pr. Michał Kaczorowski, radca prawny, administrator bezpieczeństwa informacji w Acxiom Polska
– Modele internetowej działalności marketingowej,
– Ramy prawne działalności reklamowej w Internecie
– Rola podmiotów będących reklamodawcami, wydawcami i operatorami sieci reklamowej
– Obowiązki związane z dystrybucją treści reklamowych
14:30    Przerwa na kawę
14:50    Wykład: Praktyka wykonywania nowych kompetencji GIODO wprowadzonych nowelizacją z dnia 29.10.2010 r. (kompetencje egzekucyjne, wystąpienia, prawnokarna ochrona inspektorów i zawiadomienia) – Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
15:30    Wykład: Praktyka udostępniania danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (po nowelizacji z 29.10.2010 r.) i ustaw odrębnych w świetle stanowisk GIODO oraz orzeczeń sądowych – adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN

– Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r. (uchylenia art. 29-30 u.o.d.o.) i ich uzasadnienie
– Stanowisko GIODO dotyczące podstaw prawnych udostępnienia danych osobowych na wniosek oraz kompetencji Generalnego   Inspektora w tym przedmiocie
– Wyroki sądów administracyjnych (WSA w Warszawie oraz Naczelnego Sadu Administracyjnego) dotyczące udostępnienia danych osobowych na wniosek i zastosowania w tym zakresie art. 23 ust.1 pkt 5 u.o.d.o.
– Udostępnienie na wniosek danych osobowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektronicznych w orzecznictwie GIODO i sądów administracyjnych: problemy wzajemnych relacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych oraz dopuszczalności ograniczenia dostępu do danych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
16:10    Zakończenie Forum
Szczegółowe informacje: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2013/ado2/index.php

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *