Konferencja prasowa Równe Traktowanie

Szkolenia przewidziano dla ok. 300 osób, a każde z nich zwieńczone
zostanie spotkaniem z  "Żywą Biblioteką", podczas którego będą mieli
możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z rzeczywistością w jakiej
znajdują się cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Działania te będę
prowadzone w ramach projektu  "Różnorodność w praktyce – edukacja
antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych" .
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *