Szefowie europejskich organizacji finansujących obradowali w Krakowie

SE reprezentuje potrzeby środowiska naukowego w Europie oraz wpływa na
kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z nauką, a także
wskazuje priorytety badań naukowych. Organizacja dąży również do
pogłębiania współpracy z pozaeuropejskimi instytucjami wspierającymi
naukę i poszukiwania rozwiązań, dzięki którym badania naukowe
finansowane ze środków publicznych przyczynią się do rozwoju gospodarki
oraz przyniosą pożytek społeczeństwu.
Polska reprezentowana jest w
SE przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), agencję wykonawczą finansującą
badania podstawowe. NCN jest także organizatorem wtorkowego spotkania.


Czujemy się wyróżnieni, ponieważ po raz pierwszy w historii Science
Europe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego SE odbyło się poza Brukselą.
Jest to jednocześnie posiedzenie wyjątkowo ważne, ponieważ w jego
trakcie odbyły się wybory nowego przewodniczącego SE, a także nastąpiły
zmiany w składzie Rady Zarządzającej – podkreśla prof. Andrzej
Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, który również wziął udział
w obradach.
Program posiedzenia obejmował także dyskusję na temat
przyszłości europejskiej przestrzeni badawczej, w tym ułatwień dla
mobilności naukowców, sprawozdania Komitetów Naukowych SE, a także
dyskusje budżetowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *