Polaka z Kazachem rozmowy  młodzi reporterzy

Projekt ma na celu podwyższenie umiejętności dziennikarskich
uczestników, rozszerzenie ich wiedzy o Polsce, integrację środowisk
polonijnych z Kazachstanu oraz zacieśnienie więzów z krajem przodków.

W programie przewidziane są warsztaty dziennikarskie, dotyczące
zarówno tworzenia i prezentacji materiałów medialnych, jak i obsługi
poszczególnych sprzętów elektronicznych przydatnych w pracy reportera.
Harmonogram został skonstruowany w sposób, który umożliwi uczestnikom
praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów. Udział
w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych, połączony ze zbiorem
materiału, zaowocuje stworzeniem autorskich reportaży, filmów
i prezentacji z pobytu w kraju przodków. Te z kolei zostaną
zaprezentowane w środowiskach polonijnych po powrocie do Kazachstanu.
W planie wakacyjnej szkoły znajdują się także zajęcia praktyczne
z języka polskiego oraz współczesnej kultury polskiej. Podczas wizyty
w podkrakowskiej Żegocinie uczestnicy będą mieli możliwość poznać swoich
rówieśników z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi. W toku zajęć profesjonalni
trenerzy posłużą się metodami edukacji pozaformalnej.

Więcej informacji na stronie: 

www.iwi.org.pl/projekty/kazakhstan/mlodzi-reporterzy/

Projekt jest realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz
partnerskie organizacje polonijne: Centrum Kultury Polskiej z Ałmaty,
Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego z Kokczetaw oraz
Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie „Polonia” z Karagandy.

MSZ_LOGO

Projekt jest współfinansowany przez Departament Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *