X Sympozjum-Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce

Celem
sympozjum jest stymulowanie innowacyjnego myślenia w biznesie i
nauce, a także inicjowanie dyskusji nad aktualnymi problemami
innowacyjności i przedsiębiorczości nie tylko w Polsce, ale
również w perspektywie rynku globalnego. W tym kontekście kluczową
rolę odgrywa własność przemysłowa, stanowiąca uniwersalne i
podstawowe narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej, a także
rozwoju i umiędzynarodowienia biznesu opartego o nowatorskie
rozwiązania i pomysły.

W
programie poszczególnych sesji zaprezentowane będą m.in.
praktyczne wskazówki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych
funduszy na działalność innowacyjną a także przykłady
przedsięwzięć, które odniosły międzynarodowy sukces dzięki
zastosowaniu skutecznej strategii wykorzystania ochrony własności
przemysłowej. Prezentacjom i dyskusjom znakomitych ekspertów –
praktyków z Polski i zagranicy towarzyszyć będą interaktywne
warsztaty poświęcone transferowi i komercjalizacji technologii.

Sympozjum
organizowane jest z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej, we współpracy ze Światową Organizacją Własności
Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką
Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką
Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego, przy wsparciu licznego grona partnerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *