Otwarcie Biblioteki i archiwum, specjalistycznego zbioru piśmiennictwa z zakresu gier, zabaw.

Biblioteka jest prowadzona przez Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych przy wsparciu wielu związków sportów intelektualnych i stowarzyszeń propagujących gry i rozrywki umysłowe oraz prywatnych hobbistów. Jest to jedyny zbiór o takiej tematyce w Polsce. Otwarcie biblioteki pozwoli udostępniać zbiory dla badaczy, dziennikarzy, studentów i innych zainteresowanych osób. Aktualnie w zbiorach jest ok. 4 000 pozycji książkowych i ok. 2 000 pozycji czasopism. W najbliższym czasie rozpocznie się gromadzenie zbiorów w wersji elektronicznej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wydanie drukiem spisu książek i czasopism (niepełnego, gdyż ciągle napływają nowe pozycie).
Projekt jest w całości finansowany ze środków własnych Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych i darczyńców (nie jest finansowany ze środków budżetowych). Dlatego organizatorzy zwracają się o wsparcie inicjatywy.
SPM objęło wydarzenie patronatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *