Pierwsze osoby zaliczyły test Prasowej Akademii Pieniądza XXI

Trwa szkolenie dla dziennikarzy organizowane przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Na platformie e-learningowej został już udostępniony pierwszy wykład. Dr Piotr Maszczyk z SGH w Warszawie tłumaczy w nim podstawowe terminy stosowane przez ekonomistów – wyjaśnia m.in., co kryje się pod pojęciami PKB, wzrost gospodarczy czy optimum Pareta.

Po przeczytaniu wykładu chętni mogą sprawdzić swoją wiedzę, wypełniając test. Pytań jest dziesięć; do zaliczenia potrzeba 70 proc. trafnych odpowiedzi. Uczestnicy są informowani o wyniku przez mechanizm e-platformy natychmiast po zakończeniu sprawdzianu.

Jak na razie, do pierwszego testu podeszło 36 spośród 194 zarejestrowanych uczestników PAPXXI. A to znaczy, że tylko co piąty zdecydował się zmierzyć z pytaniami przygotowanymi przez eksperta.

Test jest dobrowolny, ale zachęcamy do spróbowania swoich sił. Na tych, którzy zaliczą wszystkie testy, czeka srebrny dyplom uczestnictwa w szkoleniu (do uzyskania złotego niezbędne będzie jeszcze zaliczenie pracy dyplomowej).

Z naszych statystyk wynika, że do tej pory test zaliczyły 22 osoby. Nie udało się to 14 osobom, z czego 11 zobaczyło tylko pierwsze zadanie dotyczące ekonomii pozytywnej.

Do testu można podejść w dowolnym momencie, przez cały czas trwania projektu. Można go rozpocząć, przerwać i powrócić do rozwiązywania. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej próby, ale po zakończeniu wykładów, w listopadzie 2017 ogłoszona będzie tura poprawkowa, w której uczestnicy będą mogli powtórnie podejść do niezaliczonych w pierwszym terminie testów.

Prasowa Akademia Pieniądza XXI to cykl 10 wykładów e-learningowych udostępnianych na www.pap21.pl i 10 praktycznych warsztatów w siedzibie PAP przy ul. Brackiej w Warszawie. Projekt trwa do 15 grudnia 2017 r. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne, warunkiem jest rejestracja.

źródło: Kurier PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *