Pierwszy Portal Rolny: Preferencyjne pożyczki dla samorządów na inwestycje

Pieniądze
Pieniądze
Fot. Pixabay

Do 16 lipca br. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi nabór wniosków do kolejnej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP). Pożyczki, o bardzo preferencyjnym oprocentowaniu, samorządy mogą przeznaczyć na finansowanie budowy lub modernizacji: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Do programu mogą zgłaszać się gminy i powiaty, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Pożyczki, których maksymalna wysokość wynosi 1,5 mln zł, są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Wyróżniają się one m.in. bardzo niskim, wynoszącym jedynie 2,5% oprocentowaniem oraz brakiem jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich – prowizji, marży itp.

Więcej na ppr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *