Piknik z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP

Fot. Emil Sawicki – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Prace nad nową konstytucją ruszyły jeszcze w 1989 r., u progu transformacji ustrojowej, by jak najszybciej zastąpić nieprzystającą do potrzeb demokratycznego państwa konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r.

Ustawa zasadnicza została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., a następnie przyjęta przez obywateli w referendum przeprowadzonym 25 maja tego samego roku oraz podpisana przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 16 lipca 1997 r. Weszła w życie 3 miesiące później.

W nowej Konstytucji znalazły się zasady ustrojowe odpowiadające wymogom demokratycznego państwa prawa oraz obszerny katalog praw obywatelskich nawiązujący swoją treścią do rozbudowanych systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących w ramach ONZ i Rady Europy.

Do wspólnego świętowania tej rocznicy zapraszał samorząd województwa mazowieckiego i m.st. Warszawa.

W minioną niedzielę, 29 maja w Multimedialnym Parku Fontann odbył się Piknik z okazji 25 lat Konstytucji RP.
Na uczestników czekał szereg atrakcji, których zwieńczeniem był koncert zespołu „Mazowsze” oraz specjalny pokaz fontann.

Wśród uczestników tego eventu byli Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław Adam Orliński, Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Podczas uroczystości z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz firm wspierających została zaprezentowana przy scenie głownej najdłuższa konstytucja na świecie, licząca ok 16 m długości oraz 1,6 m wysokości.

Serdecznie dziękujemy panu Aleksandrowi Goldschneiderowi i Błażejowi Winnickiemu z firmy SICO POLSKA, panu Daniele De Rosa z firmy EXTRIS i Kasprowi Surowieckiemu z Natkaninie.pl. Bez Was produkcja najdłuższej Konstytucji nie była by możliwa.

Mirosław Adam Orliński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Marek Traczyk – Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *