Pikniki Wolności. Wyznawanie religii to twoje prawo!

Piknik Wolności

Piknik Wolności

Laboratorium Wolności Religijnej działające w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae zachęca do udziału w cyklu spotkań pod nazwą Pikniki Wolności.

Pikniki odbędą się w czterech polskich miastach, których mieszkańcy od wieków tworzą społeczeństwo wielu wyznań i religii, gdzie obok siebie mieszkają m.in. protestanci, wyznawcy judaizmu oraz katolicy.

Pikniki Wolności w 2022 r.:

  • Toruń, 4 czerwca 2022 roku,
  • Gdańsk, 19 czerwca 2022 roku,
  • Wrocław, 21 sierpnia 2022 roku,
  • Łódź, 4 września 2022 roku.

Pikniki będą miały formę spotkań z lokalną społecznością. Ich celem będzie przybliżenie znaczenia idei wolności religijnej jako konstytucyjnego prawa oraz wartości. Wolność religijna jest fundamentem funkcjonowania społeczeństwa − umożliwia wierzącym i niewierzącym pokojowe współżycie w atmosferze wzajemnego szacunku do swoich poglądów.

Pikniki Wolności mają uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację chrześcijan na świecie. Ich uczestnicy na konkretnych przykładach poznają problem naruszeń wolności religijnej zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i międzynarodowej.

Jednocześnie zamierzamy podczas tych spotkań udzielać wsparcia merytorycznego tym, którzy borykają się na co dzień z ograniczaniem możliwości wyznawania swojej wiary. Będziemy informować, jak reagować na takie sytuacje, oraz wskazywać na przysługujące każdej jednostce prawa. Podczas pikników posłużą do tego celu tematyczne namioty, w których eksperci z dziedziny prawa, teologii czy psychologii przybliżą temat łamania wolności religijnej oraz sposobów jej obrony. W specjalnie przygotowanym punkcie konsultacyjnym będzie można zgłosić sytuacje mające znamiona łamania prawa do wolności religijnej. Będzie to uzupełnienie działalności Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego, z którym można kontaktować się przez naszą stronę internetową. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania, m.in. udziela porad i opinii oraz przyjmuje zgłoszenia przypadków naruszeń.

Zapraszamy do udziału w Piknikach Wolności. Dbajmy o wolność wyznawania religii.

Obejrzyj fotorelacje z Pikników Wolności:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *