Podpisanie Protokołu między MSZ Polski i Grecji ws. dyplomacji ekonomicznej

Wiceminister ds. dyplomacji ekonomicznej Robert Grey oraz wiceminister ds. europejskich Grecji Georgios Katrougalos podpisali Protokół o współpracy w dziedzinie dyplomacji ekonomicznej. Protokół stwarza ramy do intensyfikacji współpracy między resortami spraw zagranicznych obu państw w tej dziedzinie.

– Cieszę się, że następuje dalsze zacieśnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Grecją, zwłaszcza w tak istotnym obszarze, jakim jest dyplomacja ekonomiczna. Dzisiejsze Porozumienie stwarza nową platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz podstawę do regularnych konsultacji dotyczących projektów polsko-greckich, potencjalnie także w państwach trzecich lub też na arenie międzynarodowych organizacji gospodarczych – powiedział wiceminister Grey.

Na 9 listopada zaplanowano ponadto spotkania wiceministra Katrougalosa z sekretarzem stanu ds. europejskich Konradem Szymańskim oraz z przedstawicielami polskich firm zainteresowanymi współpracą z partnerami greckimi.

źródło: MSZ / Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *