Polityka młodzieżowa przyjęta

Warszawska młodzież

Warszawska młodzież

Otwartość, równość, wiarygodność i elastyczność – to cztery wartości polityki młodzieżowej Warszawy. Dokument przyjęła w czwartek Rada Warszawy.

Warszawa przyciąga. Jesteśmy największym centrum edukacyjnym i akademickim w Polsce. Ale chcemy iść dalej. Dlatego przyjęliśmy Politykę Młodzieżową Warszawy. Chcemy zapewniać młodym najlepsze warunki do życia i rozwoju, a także włączać ich w działanie miasta. Nic o Was bez Was! – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Polityka młodzieżowa to przede wszystkim nasza deklaracja wartości i priorytetów, którymi mamy się kierować współpracując z młodzieżą i kreując nowe rozwiązania na jej rzecz. Zapisy polityki są zatem drogowskazem dla nas – urzędników, pracowników miejskich instytucji, rodziców i współpracujących z nami organizacji pozarządowych, jak wprowadzić nową jakość w budowanie relacji z naszymi młodymi mieszkańcami – dodaje dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości w Ratuszu Karolina Zdrodowska.

Dorota Łoboda radna warszawska zauważa również: – Polityka młodzieżowa traktuje przede wszystkim o młodych w wieku 13-26 lat, ale skierowana jest głównie do dorosłych. Pandemia oraz społeczne i demograficzne skutki wojny w Ukrainie pokazały, jak ważni dla rozwoju młodego człowieka są  mądrzy i towarzyszący im dorośli. Przyjęta polityka będzie wprowadzi nową jakość w budowanie relacji z naszymi młodymi mieszkańcami.

Przygotowując politykę młodzieżową urzędnicy byli w bezpośrednim kontakcie z warszawską młodzieżą. W pierwszym etapie ok. 1,3 tys. uczestników wzięło udział w badaniach ankietowych, warsztatach i spotkaniach eksperckich. Przeprowadzono też grupowe wywiady z ekspertami pracującymi z młodzieżą.

W konsultacjach społecznych – były to m.in. dyskusje plenerowe, gry terenowe, warsztaty dla młodzieżowych rad, przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz otwarte spotkania online – wzięło udział kolejne 1,4 tys. osób. Na tej podstawie stworzono cztery priorytety:

 • Bezpieczna przyszłość młodych.
 • Warszawa miejscem młodych.
 • Uczestnictwo młodzieży w życiu miasta.
 • Troska o dorosłych pracujących z młodzieżą na jej rzecz.

Polityka młodzieżowa zawiera również wartości, którymi kierować powinni się wszyscy urzędnicy, pracownicy miejskich instytucji w myśleniu o młodzieży i realizacji działań na jej rzecz:

 • Otwartość. Miasto jest otwarte na młodych – ich potrzeby, inicjatywy i świat, w którym żyją.
 • Równość. Każdy jest równy i ważny – niezależnie od wieku.
 • Wiarygodność. Dbamy o wiarygodność i autentyczność w kontaktach z młodzieżą.
 • Elastyczność. Realizując działania z młodzieżą lub na jej rzecz uwzględniamy specyficzny charakter tej grupy.

Wartości te przekładają się na zbiór zasad, których przestrzeganie miasto deklaruje w projektach i działaniach, których odbiorcami są młodzi ludzie:

Są wskazówkami mającymi ułatwić wdrożenie wartości w codzienną pracę miejskich instytucji. Wskazują co jest ważne przy realizacji projektów i działań, których odbiorcami są młodzi ludzie.

 • Zasada współdecydowania
 • Zasada odpowiedzialności
 • Zasada partnerstwa i współpracy
 • Zasada dobrowolności
 • Zasada podnoszenia kompetencji
 • Zasada poszanowania prywatności i dochowania dyskrecji
 • Zasada wyrozumiałości
 • Zasada poszanowania indywidualnego wyboru
 • Zasada akceptacji niepowodzeń i porażek
 • Zasada szczerości w relacjach
 • Zasada czystej karty

W dokumencie nie ma konkretnych projektów czy działań. Zapisy polityki są natomiast drogowskazem dla urzędników, pracowników miejskich instytucji, rodziców i współpracujących z miastem organizacji pozarządowych – jak wprowadzić nową jakość w budowanie relacji z młodymi mieszkankami i mieszkańcami stolicy.

źródło: Urząd m.st. Warszawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *